12.02.2019

Feltham d 12 Februar 1919.

Min inderlig elskede Mie!

Nu maa jeg nok til at takke dig mange Gange for alle de mange Breve ikke mindre en 6 og ligeledes for den gode Pakke med kager, som i Aften skal smage os godt til et lille Kaffeselskab, saadan god en som vi faar her kan du nok ikke tilvejebringe. Jeg ser af Brevene at i har været til Sørgegudstjeneste i Vogelsang og gjerne havde jeg været i eders Mitte for at tage Del i Sorgen. Om Herrens Veje end ere underlige for vore kortsynede Øjne, sa er den dog den rette, ja den kære Broder er nu helt i sin Faders Gerning, og sammen med vor kære gamle Moder, staar han nu foran Guds Trone og synger Lammet Ære og Pris. Af Rejnskabet ser jeg jo at du har balangseret godt, da der dog har været mange store Udgifter, det glæder mig. For Andreas er det ligesom det lyser lidt nu dog han siger jeg kan nesten ikke rigtig tro mig selv, ja motte hans Øjne blive helt aabnet for Herligheden i Frelserens forunderlige Verk. Vi har mangt en Samtale derom. Nu nermer sig snart den Tid da vi atter, om Gud vil maa mødes i vort kære lille Hjem, da vil vi være som drømmende, vor Mund füldt med Latter og vor Tunge med Frydesang. Kærlig Hilsen Din tro Georg.

Sørgegudstjenesten har været for Georgs bror Peter, som han skriver om i denne brev: http://krigsbreve.blogspot.com/2016/01/feltham-d-15-januar-1919.html

0 kommentarer: