09.02.2019

Feltham d. 9.2.1919.

Min inderlig elskede Mie!

Guds Fred til Søndagshilsen! Min hjærteligste Tak for dit kære Brev med Resultatet fra Auktionen, det glæder mig at det er gaaet saa godt efter Omstendighederne, jeg havde ikke vovet at tænke saa meget. Nu ved du jo hvad du kan rette dig ind efter, det glæder mig dog at du ikke har behov at indskrenke dig, som jeg haaber du ikke gjør? kjøb du kun hvad du mangler det kan sagtens blive trist nok for dig enda. Jeg bruger ogsaa en Del penge her, har laant 200 Kr. med 5% Renter, tilbagebetaling naar vi kommerhjem, det er godt at man kan faa noget. Nu lader det til at den Stund nermer sig, da vi ved Herrens Naade skal nyde Gjensynets Glæde, haaber at vi kan fejre din Fødselsdag sammen i vort kære lille Hjem, den har vi endnu aldrig fejret sammen, jeg tænker det gaar over Danmark. Nu har jeg faaet Raadilighed over de Penge fra København, et smukt Brev modtog jeg, hun skrev! jeg erfarede forleden Aften Deres Adr, og at Sønderjyderne i Feltham stadig trængte til Hjælp og sender Dem derfor nogle Penge istedetfor en Pakke, jeg er 18 Aar og Datter af Overretsagfører Buemann, Rosenborggade 2I København K. Jeg har nu siste Onsdag skrevet den Frk en Tak, og indbudt hende og hendes Forældre til at besøge os i Sønderjylland neste Sommer, er du med paa Den? Der er mange fra Danmark der skriver hertil, som jo mange Gange er helt morsomt. Andreas tænker meget paa sin lille Jürga, dog synes jeg han har en underlig Anskuelse i denne Sag, han har endnu ikke fundet Fred med sin Gud, hvad holder ham endnu? Saa de inderligste Hilsener fra din tro hengivne Mand Georg. Hilsen fra alle Venner til alle Venner.

Brevet fra Frk. Buemann sendte Georg med hjem samme dag, og det kan læses her: http://krigsbreve.blogspot.com/2016/02/kbenhavn-13-1-19.html

Lille Jürga er Maries lillesøster, født 27. april 1900, altså 19 somre på dette tidspunkt. For de romantiske: Jürga og Andreas blev gift godt 3 år senere, den 12. november 1922.

0 kommentarer: