01.01.2019

Feltham Nytaarsdag 1919.

Min elskede unge Hustru!

Saa lad kun Midnatsklokken lyde, Mens nye Tider staar i Brud. Du nænner ikke at forskyde, Den, som trods alt, er din o Gud! Slyng som du vil kun Livets Traade, Men lad til Tejn paa al din Magt Det nye Aar, din gamle Naade Urokkelige staa i Pagt. Saaledes synger vi og med det for Øje kan vi uden Frygt gaa ind i det nye Aar. Den som tros alt er din o Gud, ham skal alle Ting tjene til Gode. Det gamle Aar, det er os Borgen, for Herrens Naade i det ny. Ja hvor har det gamle Aar ikke været rig paa Beviser af Guds uendelige Trofasthed, han var tro, omend vi tit var utro. han har ført mig med sikker frelsende Haand gennem krigens mange Farer Ned og Fristelser til Legeme og Sjæl. Det nye Aar ligger foran os som en lukket Bog, hvad indeholder den? Blad for Blad vil den blive oplukt for os. Dog han som har Livets Traade i sin haand, han vil ogsaa føre vor Sag, min Elskede, og det enda kun til vort sande Vel. Vi vil saa ønske hverandre et rigt velsignet Nytaar og bede vor Herre om, at det maa bringe os Gjensynets Glæde og Samlivets Hygge hans Navn til Pris og Ære. Jeg har det ellers meget godt og haaber paa snarlig Gjensyn. Med kærlig Nytaarshilsen Din egen Georg.

Saa lad kun Midnatsklokken lyde... er et citat (hele vers 5) fra Jacob Paullis salme I nat skal for- og fremtid mødes fra 1902.

0 kommentarer: