29.12.2018

Feltham den siste Søndag i det gamle Aar, 29. Dec. 1918.

Min inderlig elskede, unge Hustru!

Et Aar vi atter ser at sænke, sig nu i Evighedens Nat. Hvad har vi ikke alt oplevet i det henrundne Aar, dog vi maa udraabe med Salmisten! Hans Miskundhed varer fra Slægt til Slægt, ja hans Miskundhed var ogsaa mægtig over os, omend, Igjennem Nat og Trængsel gik Sjælens Pilgrims Gang. Der gives ingen Roser uden Torne, men hvor Tornen er skarpest er Rosen smukkest det har vi ogsaa_erfaret. Bedlehems Stjerne stod lysende over vor Gang, den leder vor Fod til Kongeborgen hen hvor ingen som Mødes skal skilles igjen, hvor alt er fuldbragt, ved Guds Kærligheds Magt - Det gamle Aar det er os borgen for Herrens Naade i det nye, Bliver det Gjensynsaaret Foreningen's Aar? Gud ved det! Ham vil vi bede derom, saa vil han lægge alt forunderlig tilrette for os, ham til Pris og Ære. Jeg har det ellers meget godt og er sund og rask, Herren være takket derfor. Idealet jeg stræbte efter som Dreng (Peter Hejsel) har jeg her naaet at efterligne, jeg lærer meget og glæder mig derved. Haaber ogsaa at du og Julie har det rart sammen, gjerne var jeg hos eder denne Søndageftermiddag. I Tankerne er Andreas og jeg ofte hos eder, vi oplever mange smukke Timer sammen. I tro Kærlighed Din Georg Knudsen.

Hans Miskundhed varer fra Slægt til Slægt er et citat fra

0 kommentarer: