04.12.2018

Feltham d. 4.12.18.

Min elskede lille Kone!

Hørte igaar fra Heines Tinne lit nyt fra Hjemmet ogsaa at i savnede os. Nu har du jo vist hørt at jeg er landet i god Behold her i Feltham haaber ogsaa at Peter dages. Jeg sidder her i min lille Stue og lader mine Tanker dvæle derhjemme hos dig min elskede, nu i denne Aftentime sidder du og Julie jo vist i den lune lille Stue ved eders Haandarbeide og jeg gad nok høre eders Samtale, den drejer sig vist ofte om eders Husbond i det Fjerne og et længselens Suk stiger vist ofte op mod det Høje O Herre forund du os i naade et glædelig Gjensyn. Ja han giver at den ikke maa være fjern længere. Andreas og jeg gaar mange Minder igjennem fra henrundne lykkelige Dage, forleden fejrede han jo Fødselsdag, han er ved frit Mod. Det er jo rart at være sammen, gjennem Grevsens Pige hørte vi ogsaa lidt fra Quorp. Gør Døren høj, gjør Porten vid, den ærens Konge kommer hid. ja mette vi ret lukke op for Julens Konge at han kan tage indgang i vore Hjerter. Lad dig hilse med Psalm 126. Din egen tro hengivne Mand Georg C. Knudsen.Opened by Censor.


Andreas er Andreas Grevsen, Maries (kommende) svoger. Hans fødselsdag er 30. november 1895, så han fyldte altså 23 år.
Gør Døren høj, gjør Porten vid er starten af Weissel og Holms salme. Lyt til "Gør døren høj, gør porten vid"
Salme 126 indeholder bl.a. vers 4: Vend, o Herre, vort Fangenskab, som Sydlandets Strømme!. Se

0 kommentarer: