27.11.2018

Feltham d. 27. Nov. 1918.

Min elskede kære Mie!

Efter endt Arbeide vil jeg lade mine TAnker dvæle lidt derhjemme hos dig, det er mig altid en stor Glæde haaber ogsaa med Tiden at høre lidt fra dig, hvorledes du har det ogsaa hvorledes du og din SElskabsdame forlever Tiden med hinanden. Jeg fornøjer mig med det samme, som derhjemme i Stinnes Dørense, og Tiden den gaar hurtig jeg er meget godt tilfreds er sund og rask og har det godt og er Herren meget taknemlig for at jeg er kommen hertil. Med min Ven Heinrich Toft har jeg det rart sammen haaber ogsaa at Broder Peter kommer hertil har du hørt fra ham? A Grevsen venter jeg ogsaa efter. Hvad har i egentlig gort med Landet? i maa jo hellere leje det ud igjen, undtagen Nørre Pold Kile og et par af de smaa stykker Eng, saa jeg har noget at begynde med om jeg forhaabentlig kommer hjem til Foraaret. Vi vil lægge vor Fremtid i Herrens Haand, han vil sikker lede alt til vort sande Vel. Hils alle Kære hjemme i Ravit og Quorp ogsaa P. Bruhn og de Bollerslev'er giv dem min Adr. og undskyld at jeg ikke skriver til dem. Kærlig Hilsen Din egen Georg Knudsen.Opened by Censor.

0 kommentarer: