01.11.2018

Feltham d. 1 November 18.

Min elskede lille Mie!

Se din Konge kommer til dig! det var Ordet som idag lød til os i Kirken, ved Baaren af en ung Nord-Slesviger. Ved Begyndelsen af det nye Kirkeaar blev vi mindede om Døden at vi har her ikke et blivende Sted, og at det er Hovesagen for os paa vor Vandring hernede, at vi er sikker paa Rejsens Maal, forsoning i Jesu Blod, Himlen. Det var ogsaa Sangen der lød over Baaren, Jeg rejser og ved hvor Rejsen gaar hen, den gaar til Guds evige Rige. Gjør Døren høj, gjør Porten vid, den ærens Konge kommer hid, han hersker over alle Land, og er al Verdens Frelserman. Nu er Andreas Grevsen kommen, han ser godt ud er er ved frit Mod omenskjønt han har gjort meget igjennem ved Tabet af det ene Ben. Vi er glade ved at være sammen her, hvor vi har det godt og gemytlig. Nu til Slut de kærligste Hilsener til min elskede Julerose - husker du i denne Tid for 5 Aar siden, 1913 da var der Hemmeligheder i Luften ind under Jul? Din egen Mand Georg.Opened by Censor.

Vi har her ikke et blivende Sted er et citat fra
Gjør Døren høj, gjør Porten vid er starten af Weissel og Holms salme. Lyt til "Gød døren høj, gør porten vid"

0 kommentarer: