20.11.2018

Skrevet den 20 Nov. 1918.

Min kære lille Kone!

Altsaa i Aften mit tredie Brev til dig min Elskede. Siden sist jeg skrev har jeg oplevet meget som jeg vil fortælle dig naar jeg, om haabentlig ikke længe, atter maa være hos dig, ogsaa om alt hvad jeg foretager mig her. Jeg er min kære Herre og Frelser meget taknemlig for hans naadige Førelse og Ledelse med mig, hans Godhed mod mig lyser mig hver Dag imøde, som Solen der staar op paa en skyfri Himmel. Takker Herren thi han er god og hans Miskundhed varer evindelig. Mit Helbred og min Sundhed er god og jeg har det meget godt hvad Føden og Klæden angaar og jeg glæder mig til at kunde meddele dig dette. Angaaende Bedriften maa i hellere se og faa landet leiet ud, om det lader sig gjøre. I kan jo lade et par Stykker tilbage, Nørrepold Kilen og lidt Eng da jeg haaber at være hjemme til Foraar, saa jeg har lidt at begynde med. Ja min kære Mie da vil Glæden og Takken være stor naar vi atter kan arbeide sammen. Til Slut de kærligste Hilsener og Kys, ogsaa Hilsen fra H. Toft, Din egen, dig elskende Mand Georg.Opened by Censor.

0 kommentarer: