24.11.2018

Skrevet d. 24. Nov. 1918.

Min inderlig elskede lille Kone!

En hjærtelig Søndagshilsen den siste i det gamle Kirkeaar. En Fulde af Guds Velsignelse har vi erfaret og været Gjenstand for i det henrundne Aar, og naar vi skuer tilbage da er det med inderlig Tak i Hjærtet til vor himmelske Fader som i sin Visdom har ledet vort Livs Gang, om ogsaa Søerne stundom gik højt og Bølgerne bruste saa var han dog Styrmanden, der ledte Skibet sikkert og stille gjennem de gyngende Vover og vi maa med Disiplene undrende udbryde: hvo er dog denne, at baade Vejret og Søen ere ham lydige. Jeg ved at du har en bevæget Tid en prøvelsens Tid bag dig, hvor det var svært at være stille for Herren og sige "din Vilje ske" dog nu gaar vi i Aanden med hverandre ind under Jul og foran Bedlehems Kryppe lyder det gamle Julebudskab "Fred paa Jord Fry paa Jord, Jesus Barnet bland os bor. Du behøver ikke at sende mig noget, da jeg har det godt. Kærlig Hilsen fra alle Venner, dog de kærligste fra Din egen hengivne mand Georg.Opened by Censor.

Fred paa Jord Fry paa Jord ... er et citat fra julesalmen Glade Jul.
hvo er dog denne, at baade Vejret og Søen ere ham lydige er et citat fra

0 kommentarer: