25.12.2018

Feltham 1 Juledag den 25 Des. 1918.

Min inderlig elskede Hustru!

Frygter ikke thi se jeg forkynder eder en stor Glæde! Eder er idag en Frelser født som er den Herre Christus i Davits Stad - Ære være Gud i det Højeste og paa Jorden Fred og i Mennesker en Velbehagelighed. Det er det gamle men dog altid nye Julebudskab som atter lyder til os i denne Jul, og hvor forunderlig skjønt lyder det for vore Ören netop nu i denne Jul. Krigens Rædsler naar ikke mere vore Øren, "Fred paa Jord". Juleklokkerne kaldte til fredelig Fest, til Julefest, til Takkefest. Ja hvad har vi ikke at takke for min Elskede, jeg ved ogsaa at i derhjemme har fejret Julefesten som en Takkefest. I Tankerne var jeg hos eder i Aftes og Andreas og jeg talte med hverandre om, Nu er de saa vidt, og nu er de saa vidt. Og da vi i Morgen vandrede til Kirken da Vinter Solen sendte sine Straaler ud over det, med Rimfrost belagte Landskab, da vandrede jeg ogsaa i Aanden ad Kirkestien til Bjolderup Kirke, hvor jeg har gaaet saa mangt en Jul -. Juleaften fejrede vi her akurat som derhjemme hos eder i N. Slesvig, jeg vil fortælle dig mundlig nermere derom, om vi, om Gud vil, om ikke ret længe, atter maa være sammen, da vil Glæden og Takken være stor. Julehilsen Din egen Georg.

Frygter ikke thi se jeg forkynder eder en stor Glæde ... er et citat fra juleevangeliet,

0 kommentarer: