17.10.2016

Aften d. 17.10.16.

Feldpostbrief.
Min kære Mie.

Mit skriven bliver ikke til meget i denne Tid, da jeg hverken har Tid og Lejlig­hed dertil. Jeg ligger her hvor Andreas ligger dog i Reserve vi bygger Understen­der. Igaar havde vi en Fuldtræffer i vort Komp. den slog ned mellem Teltene, jeg var med min Gr. ved at samle Blade, nu kan jeg see Guds Førelse , jeg gjør ellers ikke noget, men da tog jeg en lille Armfuld og gik dermed til Understanden da kom­mer Uhyret og slaar ned hvor jeg stod, en af min Gru. var død to haard saaret og to let, desforuden fem andre saaret og en Død. Døden lurer allevejne paa os, dog i Herrens Haand er vi bjerget. Din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: