18.10.2016

Den 18.10.16.

Feldpostbrief.
Min kære lille Pige!

I Frühstückspausen et par Ord til dig, vi arbeider saa vi staa paa Hovedet derwed, en Understand har vi ferdig der gaar 60 Mand ind, og naar vi faar Ild saa smutter vi derne hele Komp gaar derind saa kan du nok tænke dig at det er nogle ordentlige Holler vi laver, Egetræ har vi nok af, da vi ligger i en Egeskov, som Volhy­nien er rig paa, det gode Skinke kommer mig prægtig tilgode her. Tak for dine kære Breve, det Brev du skrev om har jeg ikke faaet, jeg er nu nysgjærrig maaske kommer det, saa til Slut de kærligste Hilsener og Kys fra din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: