01.10.2016

Skreven d. 1.10.16.

Min kære lille Mie!

Min kærligste Søndagshilsen til at begynde med, der er idag atter noget igang til venstre for os hvor Kanonerne buldrer ud i et, det er nemlig der som du læser om i Avisen, vi ligger West-Sydvestfor. Vi har i den Tid vi ligger her ikke en eneste Saaret eller Død, dog det er ikke saadan at der ikke falder et eneste Skud det har kun været i den Tid jeg har skreven, af og til fa ar vi dog at vide at der er i Krig, ellers blev man jo for Kalhasig, dog ellers har jeg det meget og ønsker slet ikke at have det bædre i Krigen. Igaar aftes kan du ellers tro vi bleve vaade vi var henne at skanse, men er nu atter tørre.

Igaar ved Lønningen fik Carl en ordendlig Cigar fordi han havde skreven dansk paa et Kort, mine maa han vel ikke have seet endnu, ellers skal jeg vel til at skrive tysk nu, saa vil du faa noget at rette paa hos mig, da jeg skriver mange Fejl. Hav­de idag 2 smukke Breve fra Søster Tinne og Pastor Nielsen. Tinnes var en Beskrivelse om Rejsen til Schneidermühe og om Avskeden fra hendes kære Mand, som nu er i Frankrig, efter hendes Skriven tager hun det paa den rette Maade, ogsaa havde jeg idag 2 Pakker fra Moder. Min hjærteligste Tak for den gode Pakke med Kager og Flesk som jeg modtog i Forgaars, det kom lige tilpas da jeg ikke havde mere at stege Kar­tofler i ogsaa min hjærteligste Tak min kære Mie for dit kære Brev fra igaar som jeg var meget glad ved. Carl har ogsaa sommetider et lille Røvt med sin Kæreste, ja i to ligner hinanden meget i eders Breve, og jeg havde nok Lyst til at i lærte hin­anden at kjende, det er morsomt at høre de samme Udtalelser fra en anden, men Carl han siger jo Kvinderne har det alle ligedan, har han ret? Nu maa du undskylde naar jag ikke har truffet Linierne da jeg ikke har kundet see dem, at jeg ikke blev ferdig med Brevet før Køkkenet kom, ligger deri, at vi matte træde an til Lønning, vi har i den siste Uge faaet 20 M, det er dog helt godt ikke?

Saa til Slut lad dig omfavne og kysse af din haarde Kriger Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: