14.10.2016

Skreven d. 14.10.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie.

Idag et lille Livstejn, da jeg er lidt vidtløftig i denne Tid og befinder mig paa Vandring maa du jo tage til takke med de faa Linier jeg sender, der er ofte mere deri som i et langt Brev, men jeg ved jo du trækker Breve for? Tak for alle de kære Breve du sender, det glæder mig altid at høre nyt og godt fra min Kæreste. Herren bevare os og lader sit Ansigt lyse over os og gave os sin Fred, det glæder mig at i havde det rart i Ravit, saa de kærligste Hilsener sender dig din egen Georg.Hvor er Georg? Se noten den 27.6.16.

0 kommentarer: