21.11.2017

Skrevet d. 21.11.17.

Kære lille Mie!

Tak for de 2 Kortbreve som jeg har modtaget, du har nok rigtig havdt travlt ser jeg, du var altid bange for at du ikke fik noget at bestille, ser nu nu, nu har du alle Hænder fulde og behøver ikke at sorge for Arbeide. Det er idag Bod- og Bededag, dog vi har ikke fejret da vi har arbeidet hele Dagen, dog, jeg matte ofte under Arbeidet tænke paa denne Festdag derhjemme og mine Tanker gik til Bjolderup Kirke, hvor Menigheden forsamledes til Bod og Bøn, og Salmen blev sunget Af dybsens Nød mit Raab til dig vil jeg o Gud fremføre og jeg motte i Tankerne bøje mig i Støvet for min Gud og bede om Naade og Barmhjærtighed, og min Bøn gik ogsaa hjem til eder i Kære. Ja Gud se i Naade ned paa vor faldne Jord, og giv du os snart den længe ventede Fred, og tænk dig nu min kære Mie, lige hører jeg i Telefonen at vi for Øjeblikket skal staa i Fredsforhandlinger, maaske skænker Herren os Freden til Julegave, det vilde være en Julegave som vi havde Grund til at takke for hele vort Liv. 1913 var du min elskede Mie min Julegave, moske kan jeg Julen 17 blive din Julegave, det vilde blive en Julefest vi aldrig kunde glæmme, da vilde vi med fulde Stemmer synge! Fred paa Jord Fry paa Jord. Det glæder mig at Moder har det nogenlunde, moske faar hun ogsaa Lov til at opleve den lykkelige Stund, da vi herude fra Felten atter maa vende Hjem, jeg vilde unde hende det af Hjærtet. Jeg har det, Herren være takket godt, er sund og rask og har en veldig Apetit, som desværre dog kun til Nød kan blive tilfredsstillet, jeg kunde ogsaa nok sende eder Pakker men ak hvorfra, tage noget heroppe hos os har vi ikke andet en Sten og Træ, og det er haard at bide i. I en By har jeg ikke været siden August. For dem som opholder sig bag Fronten i Etapperne kan der nok være Mulighed for at de kan sende Sager hjem.
Jeg er meget taknemlig for hvert Pakke jeg kan faa hjemme fra, da det dog hjælper en hel Del, jeg vilde gjerne bede dig om at sende mig et efter et og ikke mange paa en Gang saa har jeg mere deraf.
Saa slutter jeg med de kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.

Fred på jord, fryd på jord er et citat fra salmen Glade jul, dejlige jul.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: