11.11.2017

Søndageftermiddag d. 11.11.

Min elskede lille Kone!

Atter forsvinder Solen ned bag de høje Bjerge og indhyller Kupperne i Purpurpragt. Løvfaldstiden er nu forbi, som var saa storslaaende her i Bjergene, nu ser man Skoven i det fjerne i sin mørke vinterlige Omris som virker mindre tiltrækkende end da den for 14 Dage vinkede i det fjerne som gyldne Kroner. Ja Alt hernede faa Jord visner og forgaar, og selve Mennesket, som Gud sagte til: gjøre eder Jorden underdanig er forkrænkelighedens time bestemt dog anderledes ed i Naturens Liv. Mennesket dør, for at indgaa til et andet Liv, til det evige Liv ­ eller, den evige Død. Det saas i Forkrænkelighed, det opstaar i Uforkrænkelighed. Naar denne Hytte nedbrydes da have i en Bolig i Himmelen som Gud selv har beret for dem som ham elskede, og i Troen paa det forsonende Blod, overgav sig med sin egen Villie og Fornuft i Frelserværkets uudgrundelige Storhed. Vi har Frihed til at indgaa i Helligdommen ved Jesu Blod. Ja min kære Mie, hvilken Tanke, ja hvilken Naade. Vi, af Naturen til Døden og Dommen hjemfaldne Menneskebørn, vi maa være frie og frelste og maa kalde den retferdige Gud for Fader. Herren bevare os i en ymyg og enfoldig Tro.
Nu har jeg faaet min Mellemmad og vil fortsette ved Lyset, jeg takker dig mange GAnge for de 3 Pakker med Hansker Chal og Cigarer Kage Smør og Kød, Pølse Smør Honning og Buillionwürfel, som jeg modtog igaar Middag det var alt godt og smagte mig som, ja jeg kan ikke udtrykke det i Ord. tusinde Tak. De 2 Pakker med Brød og Flæsk, har jeg ikke modtaget moske har du faaet dem tilbage lige som Søster Julie? tak for Brevet, haaber du at du har hørt fra mig, og jeg tænker at du atter er glad da jeg endnu altid befinder mig hernede i Rumæniens Bjerge. Jeg læser i Avisen at i har havdt Efteraarsvejer med Rejn, Hagel og Torden, da tænk dig, hernede har der kun rejnet 3 GAnge siden jeg kom fra Orlov. Jorden er tør 1 Meter ned. laften er det saa mildt at de andre sidder udenfor og synger, Romanski lader os i Ro, saa vi har det meget godt i den Henseende, jeg er for Tiden Kakelovnsbygger og laver nu den 5. alle er lykkedest godt, en god varm Understand er Guld værd nu til Vinteren. Jeg er sund og rask og har det godt, kun en Ting skorter det paa og det er Brød, Brød og atter Brød, jeg gjlæder mig til Pakken med Brød og Kage. Haaber at Moder har det nogenlunde. Hils hende fra hendes Bejs. Saa hilses og kysses du min egen kære lille Kone fra din tro Mand Georg.

gjøre eder Jorden underdanig er et citat fra

Det saas i Forkrænkelighed, det opstaar i Uforkrænkelighed er et citat fra

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: