30.11.2017

Skrevet d. 30.11.17.

Min kære lille Kone!

For dine kære Breve min hjærteligste Tak. Det glæder mig at du har det godt og befinder dig vel, haabentlig gaar det ogsaa Moder nogenlunde, I har vel havdt Besøg af Tinne, da jeg havde Kort fra hende forleden, hun ventede Joh. hjem paa Orlov, rart for dem om de kan være sammen. Jeg har det Herren være takket, ogsaa godt, og er sund og rask, dog Døden lurer allevejne her, saaledes var min Rigtwalt en Etaarig Gefr. i AFtes oppi i Iagttagelsestaarnet, og blev der ramt af en Granatsplint i Halsen og døde ½ Time efter. Han havde netop den Aften mit Nummer, saa jeg ser tydelig deri Herrens Bevarelse. Vi gav derefter straks Gjengjeldelsesild, 50 Skud. Et net ungt Menneske fra Charlottenburg, dog desværre kjente han ikke sin Frelser. Carl kom i Middag og forstyrrede mig, han lader hjærtelig hilse, han havde været hos Kompagniføreren og spurgt om, naar han kunde køre paa Orlov, før Januar ikke. Det bliver jo sagtens ogsaa Februar inden han kommer bort, saa har han været her i 15 Maaneder siden sist, saa kan du jo rejne ud naar jeg kommer, haabentlig har Krigen taget en Ende inden den Tid. Med Pakkepost Forbindelsen lader det til at være Urägelmäsigheder. Dem du har afsendt d. 9 er ikke ankommen endnu. Da vi i Middag fik daarlig Mad, spiste jeg af Sult min siste Skive Brød saa jeg maa holde ud til Morgen tidlig, et langt Bed ikke? du kan derfor nok forstaa at jeg lenges efter Posten i AFten. Hvad bringer den? noget at spise fra min søde lille Kone. Ja kære Mie det er nesten uhyggelig, der bliver nesten ikke talt om andet end Forplejningen hele Dagen og for dem som ikke faar noget hjemme fra ser det trist ud man ser Hungeren kikke ud af øjnene, at de ingen Kræfter har er ikke til at undres over. Jeg er dog Herren taknemlig for at jeg endnu kan faa lidt hjemme fra. Dengang der var Spektakel her, da havde man jo nesten i Overflod. Med Rygemateriale er jeg ude af Klemmen for det Første, jeg kjøbte mig nemlig forleden for 70 Kroner, 2 Kister Cigarer og ½ Tobak. Forleden sente vor Loitnant en Mand til Ungarn at hente Pølse, det gav dog Belag til 2 Skiver og kostede kun 3,70 Kroner, jeg ved ikke om i vil have noget af den Slags Pølse? Angaaende vort Land har jeg skrevet et Kort til Andreas, det er vel det Bedste at leje det ud, skjønnere var det om Freden snart kom og man atter kunde begynde at tage fat derhjemme, og serdeles nu da derhjemme venter en ung Hustru som vil hjælpe med. Det vil blive skjønt at arbejde Haand i Haand, Herren giver i Naade at det snart maa gaa i Opfyldelse. Moske kunde du faa nogle Ærter hos Andreas, men de er vel sagtens ogsaa alle Beslaglagt? - Saa slutter jeg denne Gang med de kærligste Hilsener fra din hungrige Mand Georg.
Neste Gang skriver jeg om Middagen saa faar du vidst ikke saa meget at høre om min Hunger.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: