06.11.2017

Skrevet d. 6.11.17.

Min kære lille Kone!

Tak for dit siste Brevkort og for den gode Pakke med Frekadeller og Steg som alt var meget godt, det stelte min Hunger for en Dag. Frikadellerne spiste jeg til min Middagsmad (Graupen) og Stegen gjorde jeg varm til Aftensmad. Nu begynder vi atter at lære til Hungerkunstnere, som bland andet er en meget ubehagelig Læretid, og jeg vil derfor anbefale mig med mine tomme Mave til min elskede lille Madmoder derhjemme, moske kunde der falde et par Smuler af. Med Græskarrene har det taget en Ende med forferdelse, Markerne er nu rent udplyndrede, dog om Søndagen har vi endnu den Luksus, ved Køkkenet at modtage en Portion Kyrbiskompot som vi glæder os til hele Ugen igjennem. Du se altsaa der er nu Knaphans i Køkkenet, forleden Aften laa jeg og kunde ikke falde i Søvn for Hunger, da matte jeg tænke tilbage paa mine smukke Orlovsdage, da jeg havde det saa godt, og da jeg tilsist faldt i Søvn, drømte jeg om alle de herlige Retter, og jeg nød dem i fulde Drag, men da jeg vaagnede merkede jeg til min Skrek at min Mave endnu var tom -. Ja saaledes gaar det mig nu for Tiden her oppe i Bjergene, min lille Kone ret sørgelig tænker du vist? sandt nok, Hunger gjør ondt dog jeg er Herren taknemlig at jeg har min gode Sundhed og saa medget faar vi dog ogsaa at vi ikke hungerdør. Jeg haaber nu paa Pakken med Brødet og Flesken, da du skriver at de er afsendt sammen med Stegen, den, som gjorder mig Søndagen lettere. Det er tit man hører, og nesten ogsaa selv ønskede, at der her skulde blive lidt løs, eller komme hen et saadan Sted for saa giver det noget for Tanden eller hva det Bedste var at de gjorde Slut med det Hele det ønskede du vist ogsaa først ikk? Du tænker moske, det er ellers ikke saa rart et Brev dog jeg er i Aften saa ilde oplagt med min Hunger at jeg for en gangs Skyld, haaber at du ogsaa tager imod et saadant? Nu er Kl over 8 og om 5 morgen tilig kommer Davren, saa jeg vil lægge mig hen og fordøje den halve Skive Brød jeg havde til Aftensmad, og drømme sødt om dig min Eneste Ene. Kærlig Hilsen Din egen Georg.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: