29.10.2017

Skrevet d. 29.10.17.

Min kæreste Hustru!

Tak for de 2 Brevkort, det glæder mig at du var hjemme i Quorp og at du var sammen med din Broder Andreas, haabentlig var det ikke farlig med Moders Ildebefindende? havde ogsaa et langt Brev fra Cicilie og forleden en Pakke fra Julie som hun havde faaet tilbage. Haaber at du nu har fundet dig tilrette, over TAbet af din kære Broder. Herren lærer os, at tage alt af hans Haand. Alle Ting tjener dem til Gode som elsker Gud, ogsaa i det Tunge maa vi se at finde Guds kærlighedsførende Haand, han staar dog ved Styret ved alle Tildragelser.
Igaar havde jeg Besøg af Carl nogle Timer, og vi talte om eder derhjemme, for et Aar siden var han hjemme paa Orlov og han tænker atter at være paa Rad til Jul, men moske varer det endnu længere, det er længe at vente, ikke sant? Nu kommer Middagsmaden (Graupen) dog naar man har Hunger smager det ogsaa. I har jo havdt en storartet Fest i Bollerslev Bjolderup, jeg havde nok havdt Lyst at tage Del, du har jo vist havdt en Del Fremmede? jeg har skreven til P. Banke, da han slet ikke har ladet høre fra sig efter min Orlov, dog han har jo vist travelt? Moders Brev har du jo vist ogsaa læst? som jeg skrev forleden Nat. Denne Stilling er nesten modernere en den anden vi havde tænk dig her bliver et Kino bygget Hundrede Meter bag den første Linie, det er lige i Nærheden af os, det kan jo blive interesant. Kantinen blev aabnet igaar, dog Spisevarer gives der ikke. Revirstuen for let Syge befinder sig ogsaa her i Stillingen. Et Batl, Musik, bestaaende af en Mandoline og 2 Fioliner spiller avvekslende ved Komp. i Stillingen, naturlig i Understanden. Lidt bag os er en Ridebane anlagt, hvor Bataillonets Offiserer lærer at ride. Nu er det Aften, og vi sidder gemytlig om Bordet, har lige havdt Rejnetime. Berejningen over Kasterens Rekkevide og Sidetal, og Dralavvigelse, det er helt interesandt, dog det er helt let at rejne ud. Har i Aften spist Skinkegrød, som vare vellykkede og smagte mig godt.
Det er jo gevaltig som de gaar paa i Italien nu for Tiden, det er nu de Forbundne mod deres Forbundsfelle. 100000 Fanger 700 Kanoner, og nu med Krigslaanet, det er veldige Slag og man skulde synes vore Fjender skulde komme til Fornuft, haabentlig faar det nu snart en Ende og Kejserens Ord maa gaa i Opfyldelse. Det motte blive en Julefest naar vi kunde synge Fred paa Jord Fryd paa Jord. Gud giver det i Naade. Hær kan de godt lade os ligge til Freden kommer det lader sig udholde, naar Menaschen er derefter. Saa de kærligste Hilsener fra din hengivne Mand Georg.

Graupen betyder gryn.

Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: