07.10.2017

SKreven d. 7.10.17.

Min elskede Mie!

Paa Søndageftermiddag et par Linier. Saa har du jo ordentlig havdt Selskab naar de Loiter Børn har været paa Ferie, ja det er et par gode Piger og du er vist kommen til at holde af dem? Jeg venter Carl med Posten men det lader ikke til at han kommer, saa er der vel ikke noget fra dig idag, i Forgaars havde jeg et Kort mange Tak, moske gaar jeg op et lille Smut og ser hvorledes Tingene staar. Nu er det forbi med Plommerne, dog vi har endnu Æbler og Pærer og Tomader som vi spiser med stor Forkjærlighed, naar disse er opbrugte saa kommer Græskarrene paa Rad, som er her i Masser blot lidt Sukker, saa giver de god Brødpaalæg, de grønne er de bedste og smager godt stegte, ellers bliver de kogte og vi kommer det saa i Middagsmaden, som ogsaa nok kan gaa an, de har nu atter knappet os af med Brødet 600g om Dagen og med Belag er det ikke rigtig bestilt. Jeg har det jo ellers godt og lider ingen Mangel da du jo trolig sørger for mig og hjemme fra Quorp kommer der jo ogsaa af og til en Pakke, forleden havde jeg en fra Cicilie med Kager og Flesk, og fra Julie havde jeg Kort at hun havde afsendt en, blandt andet klager hun over at de, nu da du er borte, ikke hører saa meget fra mig, og beder derfor om et lille Livstejn sommetider jeg skrev i sidste Uge til Cicilie.
Du tænker at det blot er hyggelig hos dig, hvor Kedelen summer paa Komfuret, da skulde du kigge ind til mig i Eftermiddag og du vilde føle dig tiltrukken af den hyggelige Varme, og af den behagelig duftende Æblemus som prodler paa Panjekomfuren, san nu alt er rigtiggaaende, vid kalket og tæt i alle Fuger. Da hast du dir einen Blumentop gewonnen bei mir, siger Kammerat Fritz til mig og vor Untffz som i Dag er bleven Fitze, siger: godt Schors rigtig Schors. Du ser i Felten bringer man alt ferdig, en anden Ting er det, om jeg kan detn nanr jeg atter kommer hjem. Som Korporal dumper jeg igjennem paa Grund af min Godhed siger de andre. Din egen Georg.

Da hast du dir einen Blumentop gewonnen bei mir må vist betyde Så har du vundet en urtepotte hos mig.
Schors er måske Schorsch, som er en tysk form for Georg.
Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: