14.10.2017

Skreven d. 14.10.17.

Feldpostbrief.
Min kære elskede Hustru!

Med dyb Medfølelse læser jeg dit Brev idag, og det gjør mig inderlig ondt for dig og dine kære at i har mottet miste en kær Søn og trofast Broder, ogsaa mig var han bleven meget kær de par Gange jeg har talt ham og jeg føler med eder. Det er sket af Herren og er underlig for vore øjne, det maa vi ogsaa sige i dette Tilfelde, og vi spørger: hvorfor? Hvad jeg gjør, forstaar du ikke nu, men herefter vil du forstaa det. Hvor udrandsagelige ere dine Tanker og dine Veje usporlige, og derfor min kære Mie vil vi overgive vor Sorg i den Almægtiges Haand. Herre, du gav Herre du tog, Herre dit Navn være lovet. Den evige Gud er en Bolig og hernede ere de evige Arme, motte disse evige Arme have naaet vor kære Broder Peter i hans siste Stund. Din dybt medfølende Georg.

Peter er Maries ældste bror, Peter Thode Hybschmann, født den 5. januar 1885. Han boede i denne periode i Borrig (nu Borg) i nærheden af Bredebro. Han blev 32 år og døde den 3. oktober. Se ham i slægstavlen: http://www.myheritage.dk/site-family-tree-36536621/knudsen#!profile-1500178-info

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: