22.10.2017

Skrevet d. 22.10.17.

Min kære elskede Hustru!

Guds Fred til Hilsen!
Hjærtelig Tak for dit kære lange Brev som jeg har modtaget, jeg ser i har havdt en bevæget Dag til Begravelsen i Borrig gjerne havde jeg været i eders Mitte for at tage Del i Sorgen. Ja hvor har vor kære Himmelske Fader i de 3 Krigsaar sendt mangt en Sorg til vort Hjemlands Familier, mangt en Mand, Søn og kær Broder og god Ven har mottet sejne for Manden med Leen, og deres Efterlatte sørger dybt, maatte dog Gud faa udrettet det derved som er hans hensigt, Sjælenes Frelse, ja hans kaldende Røst er sterk, og han banker hort paa mangt en Dør, for at der maa lades op for ham, og maatte Guds Røst til os ogsaa finde Gjenklang. Vaager og beder at i ikke falder udi Fristelser. Se jeg kommer snart, hold fast ved det du har at ingen skal tage din Krone. Vaager derfor, thi i vide ikke paa hvilken Dag eller Time Menneskens Søn kommer. Ja kære Mie det gjelder om at være rede til at træde frem for Guds Domstol, og vide sig frelst i Jesu Blod, ved dette Blod har jeg Frihed til at indgaa i Helligdommen. Vi ser daglig hvor plusselig Døden kan komme og saa gjælder det om, som de 5 Jomfruer, at have Olie i vore Kar for at være rede til at møde Brudgommen.

d.24.10.17.
Har igaar modtaget 3 Pakker med Smør Skinke og Gruber som jeg takker hjærteligst for, det kom mig godt til Gode da jeg ingen Ting havde mere, kun en god Hunger. Jeg laa i Aftes paa mine Bredder og Søvnen vilde ikke straks komme, Kaminilden brente lystig og jeg laa og fornøjede mig derover, dog du ved at man derved faar allehaande Tanker, saaledes ilede ogsaa mine Tanker derhjem til Ravit hvor nu min elskede lille Kone bor, og jeg tænkte paa dig i al din Færd, hvorledes du hjælper min kære gamle Moder for at lindre hendes Smerter og gjør det hyggelig for hende, og jeg ved at hun glæder dig saaremeget dertil, hun udtaler sig lovende om dig, som gjør mig inderlig godt. Ja min kære Mie du har ingen let Stilling faaet, den fordrer Kraft og Udholdenhed, og jeg kan godt forstaa naar Ensomheden trykker fjern fra dine Kære og din egen Mand staaende i Felten i Fare, og det er derfor stadig min Bøn for dig: Herre hjælp hende, giv hende Mod og Kraft til at holde ud, dertil kom nu det tunge Slag med din kære Broder, og Sorgen tynger, og Uvidsheden om Fremtiden, vil sikkert stundom lægge sig som en Mare over dig, da beder jeg dig om, forsag ikke! hold Hovedet oppe og ty til ham, som alen giver den rette Kraf.

d. 25.10.17. Tak for Brevet jeg modtog idag fra d. 14. det gjør mig ondt for Moder at hun maa lide saa meget, Herren være med hende og styrke hende i Troen. Vask har jeg sendt af, jeg har ogsaa vasket selv, har i Aften kogt Grød med Skinke, som smagte helt godt, jeg er jo ellers ingen Grødmund, dog naar man har Hunger gaar alt med. Graupen og Dørgemyse er afvekslende vor Middagsmad. Med Uldtøj er jeg fuldkommen udrustet. Ellers har jeg det godt og er vel tilmode.
Du og Moder hilses paa det hjærteligste. Din egen Georg.

Vaager og beder ... og det følgende er citater fra bl.a. og
Lignelsen om de 5 jomfruer er fra

Broder Peter er Maries ældste bror, Peter Thode Hybschmann, født den 5. januar 1885. Han boede i denne periode i Borrig (nu Borg) i nærheden af Bredebro. Han døde den 3. oktober og blev begravet den 9. oktober i Brede Kirke. Se ham i slægstavlen: http://www.myheritage.dk/site-family-tree-36536621/knudsen#!profile-1500178-info

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: