26.10.2017

Skrevet d. 26.10.17.

Min kære Moder!

Guds fRed til Hilsen!
Hjærtelig Tak for dit kære Brev som jeg forleden modtog. Jeg har i Nat Telefontjeneste og har derfor lidt Tid at skrive du høre jo ellers fra mig igjennem min kære Mie, dog efter dit Ønske, vil jeg tænke paa dig i Aften. Jeg har det rigtig godt og er sund og rask som en Fisk i Vandet. Nu fik Jeg Ild paa Komfyret da det begynte at blive koldt. Det gjør mig ondt for dig kære Moder, at du altid har saa store Smerter, og maa lide saa meget, dog du ved kære Moder hvem der sender dem, og vær forvisset om at han ogsaa er megtig til at give dig Kraft til at bære dem. Guds Kraf viser sig som oftes i det Svage og Skrøbelige. Jeg merker at du lenges efter at komme hjem til Jesus, og du haaber at holde Jul i Himmelby. Ja kære Moder vi skulde glæde os meget mere dertil og lenges derefter, for der evindelig hos Gud i Himmerig, med Jesum tale, hvilken Herlighed venter der paa os arme benaadede Mennesker, hvad er denne Jammerdal, at vort støv henger ved den? det er dog kun idel Møje og Besvær. Tænk naar engang den Taage er forsvunden, som her sig senker over Livet ned naar Dagen evig klar er hist oprunden og Lys omstraaler hvert af mine Fjed. Tænk naar engang er løst hver jordisk Gaade besvaret hvert Hvorfor jeg grundet paa, men kunde ej med al min Gruplen raade, tænk naar jeg Herrens Vej skal klart forstaa. Ja Hisset kære Moder, da vil du erfare hvorfor Herren sente dig denne Prøvelse, og da vil du evigt takke ham for hans Naade. Naade at han fandt mig, Naade at han vandt mig, Naade at han bar mig hjem til sig. Ja kære Moder der vil du rigtig kunde fejre Jul paa Gader af Guld, og Glarhavet lysende som Krystal, dog paa den anden Side vilde vi dog saa gjerne beholde dig lidt endnu, for, nar Freden kommer, vi da atter kunde forenes, og min Mie og jeg da kunde være dig til Glæde og Velsignelse. Det glæder mig at i har det godt sammen, Herren velsigner eder fremdeles. Nu er Kl nesten l og i Morges Kl ½4 skrev jeg til min Kone saa du ser jeg sover ikke Tiden bort. Til Slut de kærligste Hilsener Din tro Søn Georg.

Hilsen til min kære lille Kone.

Tænk naar engang er løst hver jordisk Gaade ... er et citat fra W.A.Wexels salme Tænk, når engang den tåge er forsvunden. Lyt til "Tænk, når engang"

Naade at han fandt mig, Naade at han vandt mig ... er et citat fra W. Spencer Waltons salme Han søgte mig i nåde. Den blev først oversat til dansk i 1912, så det var en ret ny salme, Georg her citerer.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: