09.10.2017

SKreven d. 9.10.17.

Min elskede lille Kone!

Nu lige faaet brand paa Piben og vil derfor med Fulddamp skrive dig et par Ord i Middagstimen. Vi er nu rede til at tage imod Vinteren, da vi har en god tæt og varm Understand men om vi kommer til at forleve den her, er jo et andet Spørgsmaal, der er atter saa mange Rygter igang, at vi bliver afløst og kommer til Riga, andre vil have os til Ægybten, eller Italien, dog jeg tror ikke derpaa før vi er paa Vandring. De kan meget godt lade os afvente Freden her, som efter Sigende skal svæve i Luften.
Som Skorstenbygger har jeg vundet mig et Nummer, jeg murer nemlig en hos den anden Kastergruppe idag og iaften bliver den indviet haabentlig lykkes den lige saa godt som denne her, for den er henrivende.
Nu har jeg ikke hørt i en lille Tid fra dig, haabentlig bringer Carl mig noget i Middag. Jeg har det ellers rigtig godt og er frisk og sund som en Fisk i Vandet og føler mig lykkelig og veltilfreds.

I Aftentimen.

Carl kom med Posten og bragte mig et Brev fra dig som jeg glædede mig til. Jeg glæder mig for alle de Kære som kan være hjemme paa Orlov, og under dem det af Hjærtet gjerne. Har jeg ikke takket for Billedet, saa undskyld mig, jeg er glad derved. Cigarrene og Limonaden har jeg faaet. Har ikke hørt noget fra Besirkskomandoen. Det var da godt at din Udstyr bestod Prøven, de har sagtens kritiseret skarpere end jeg? du har vist tænkt om mig i den Henseende, at han stiller sig meget ligegyldig an, naar du viste mig dine Sager, dog du maa tro at jeg skarp har fikseret det alt og set hvad du sad bagved thi naar jeg ser et Arbeide saa ser jeg for det meste ogsaa hvad han eller hun er værd. Paa den lille Seddel, finder jeg at du savner lidt af Kærlighed, jeg bringer dig derfor hermed al den Kærlighed jeg besidder, ved i Tankerne at give dig det allersødeste Godnatkys, er du tilfreds? Hilsen Din egen Georg.

Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: