05.10.2017

Skreven d. 5.10.17.

Min inderlig elskede Hustru!

Nu maa du komme og være Køks hos mig da jeg i Dag er bleven ferdig med en nydelig lille Komfur med 2 Kaageholler paa og det brummer i den saa det er en Lyst, den er muret af Ler og Kampesten Pladen har vi hentet nede i Byen tillige med Dør og Vindue som alt er lufttet indsat. Benke har vi ogsaa og Bordet bliver ferdig i Eftermiddag, saa du ser Køkkenet er ferdig, kun Kokken mangler. Med oveværelset maa du være nøjsommelig da du maa tage til takke med en Britsche, og et Dække at dække dig til med. Nu Fortsættelse ved det nye Bord i Aftentimen ved Starinlys dog der er en Halo saa man ikke kan samle sine Tanker vi ligger 9 Mand sammen Betjeningen til to Kastere jeg har en med 3 Mand og en anden Gefr. har den anden og en Untffz har dem begge under sig, en gemytlig Indeling, ikke? jo mindre Afdelingen er, jo skjønnere. Nu er der Krigsoplevelse paa gang, der skulde du bare høre, saa vilde du nok sperre øjne og Mund op, der bliver de utroligste Ting fortalte, men en Kjender hører straks hvad der kan være sanferdig. Vort Lys gaar paa Slutning derfor god Nat, sov godt i din bløde Seng jeg lægger mig paa Bredder.

d. 6.10.17.

Om jeg ikke bliver forstyrret i Middag saa vil jeg se og faa Brevet ferdig, dog naar jeg skal sige det, saa har jeg ikke megen Lyst, og jeg ved derfor ikke om Indholdet vil blive meget opbyggelig. Du tænker moske hvor er min kære Mand dog bleven dovn med at skrive i den senere Tid, dog du maa tage dette som et Tejn paa at jeg har det godt og nok at bestille. Tiden efter min Orlover gaaet saa forbavsende hurtig saa jeg neppe kan tro at vi snart er mit i Oktober dog jeg har ogsaa arbeidet med Liv og Lyst, og det forkorter Tiden og danner en Hindring for mange skadelige Tanker, som ellers kunde komme op i en, der bliver knurret og klaget nok enda.
Kejseren sagde forleden, da han var her i Kronstadt, at til Jul vilde de første af os allerede være hjemme, dog det sagde han ogsaa 1914 at naar Løvet faldt fra Træerne saa var vi atter i Tyskland, og nu falder det allerede for 4de Gang og vi er endnu altid i Felten, dog der er jo sterk Tale derom, og vi vil bede til Gud, at han i sin Naade vil se ned til os saa vi til Jul kan synge: Fred paa Jord, Fryd paa Jord - Jesus Barnet blandt os bor.
- - - - - -
De hjærteligste Hilsener til Moder og dig min lille Kone fra din egen tro Georg.

Hvad er en Kaster? Se noten den 6.5.1917.

Fred paa Jord, Fryd paa Jord - Jesus Barnet blandt os bor er et citat fra salmen Glade jul, dejlige jul.
Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: