08.11.2017

Skrevet d. 8.11.17.

Feldpostbrief.
Min kære Mie!

Da der i Dag er Sportfest og en Del af Betjeningen er borte dertil, har vi fri. Jeg takker dig mange Gange for dine 2 Breve, som jeg modtog sammen med et Brev fra Moder og Kort fra Cicilie, som jeg var glad for. Moder udøste hendes Sorg for mig, og det gorde mig godt at hun var glad ved, at jeg nu motte være hende en kær Søn i hendes kære Peters Sted. Det skal være mig en Glæde at opfylde hende dette Ønske. Ja Herren give os sin Velsignelse i vort Samliv. Jeg merker at det tager mere og mere af med min kære gamle Moder. Gud velsigne hende paa hendes Livsaften den gode Moder! Det var jo kjedelig at du ingen Møbler kunde faa, dog de kommer jo nok med Tiden, om Herren iNaade snart vil give os Fred.
Kærlig Hilsen og Kys til dig og Moder Din egen Georg.

Hvor er Georg? I nærheden af Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: