07.06.2018

Ca. 7.6.18

I kære Sørgende! 


Det sorgens Budskab har nu naaet mig herude i Skyttergraven, at vor kære Tille nu er fulgt efter vor kære gamle Moder. Ja i kære jeg føler dybt med Eder, Savnet af den elskede Hustru og gode Moder, min kære Søster. Ja den elskede Hensovede hvad var hun ikke alt for Eder, dig kære Svoger en omsorgsfuld Hustru, og eder i Børn, en opofrende Moder og mig hendes Broder, en Søster, som vel neppe mange har havdt. —- Jeg takker min kære Frelser, at det blev mig forundt at staa ved hendes Dødsleje og se vor kære gamle Moders Bønner gaa i opfyldelse, ofte har jeg hørt hende om Natten paa hendes Leje, kæmpende med Gud om Tilles Frelse og ogsaa om eders. Og hun vil nu Hinsides se hendes Bøn opfyldt, og byde vor kære Tille, som første, Velkomshilsener. Vil i ogsaa i Kære engang, naar Velkomshilsen bydes os, modtage den, af de for os saa kære to? - 

Det var med bævende Hjærte da jeg for siste Gang kom for at tage Afsked med hende, men da jeg saa saa hende med Smilet om den døende Mund, frimodig gaa Døden imøde, og sagte: Paa Gjensyn hos Gud og vor kære Moder, da blev mit bævende Hjærte stemt til Tak, fordi Lammet var bjærget i Hyrdens Arme. Hun har nu overvundet og er gaaet forud for os og staar nu sammen med Moder med Palmegren i Haanden foran Tronen og synger Jesum Ære og Pris, det skal være os en trøst i vor store Sorg. Det er et svært Tab men vi vil unde hende de Saliges evige Hvile. Til os hedder det: Se opad og sænk ikke ned dit Øje, og hæng ej Hjærtet fast ved Jordens Grus. Thi vi har her ingen blivende Stad, men søger den tilkommende, og der naar vi hen naar vi som Paulus, strider Troens gode Strid, fuldkommer Løbet og bevare Troen. Den Tro blef Tilles frelsende Tro, lad den ogsaa blive eders, det ønsker og beder for eder Eders 

Georg.

Dette udaterede brev lå separat fra de andre breve, bl.a. sammen med begravelsestalen ved Georgs begravelse. Det er formodentlig skrevet samtidig med brevet til Marie den 7.6.1918, hvori man kan læse mere om Tille, Georgs halvsøster Botille. Det virker, som om det er skrevet og sendt til Tilles efterlevende.

0 kommentarer: