15.02.2008

Douai d. 15.2.15.

Min elskede Mie!

Allerførst min hjerteligste Tak for Pakken med Smaakager og Chokolade, som smagte mig udmerket, jeg modtog den Lørdag Aften, da havde jeg ikke mindre en 7 Pakker og 4 Breve som glædede mig meget. I Gaar Formiddag vare vi til Kirke, vor Kor Komman­dør, Ekselens vor Plettenberg, som jo ogsaa er kjent hos eder, fra Manoveret 1910, da havde han det 9 Armekor, og hans kongelige Højhed Prins Eitel Fridrig, vare ogsaa tilstede. Presten talte over Ordet i Kor. Brevet. Vaager, staar faste i Tro­en, være Mandige og værer sterke, det var netop den samme Tekst som til vor Rekrut­tenvereidigung. Han avarede os ogsaa mod Usædeligheden hær i denne Stad og opfor­drete os til at være Mandige og stærke og at leve kysk og tugtig, vaag og bed det er godt Vaaben, og staa fast i Troen. ja naar vi har øjet rettet mod Jesus saa maa Satan og Synden fly, og saa vil han ogsaa give os Kraft og Uholdenhed i Kampen mod Djævelen og Verden og vort eget Kjød. Ja det er en haar Kamp men den maa udkæmpes ellers naar vi ikke Maalet hvor Sejerskransen er henlagt til os. Jeg merker at du er lidt urolig for mig naar du ikke hører fra mig i et par Dage. Den længste Tid tror jeg har været 6 Dage at jeg ikke har skrevet dig, og det var da vi laa i Skyttergravene, nu skal du tænke dig først 24 Timer uden søvn, saa 48 Timer, der sover man den meste Tid bort, i det andet Døjn skulde vi arbeide i Løbe­graven fra 5-8 om Morgenen inden Artilleriet begynte at skyde, og saa var det nes­ten helt Mørkt i vore Huler i 3. og 2. Linie, og Lys var mest naply, (alle), saa maa du undskylde min slægenhed. Hær i Douai, som ligger lige til øst for Arras og syd for Lille har vi det meget godt, i Eftermiddage har vi været henne at skyde paa Skivestanden, vi har Tjeneste hær som i Potsdam. Saa til Slut, Guds Fred og en kærlig Hilsen fra din tro hengivne Georg.

Med No det kan jeg ikke huske.


Våger, står faste i Troen, værer mandige, værer stærke! er et citat fra

Prinz Eitel Friedrich von Preußen
2. søn af Kaiser Wilhelm
* 07.07.1883 i Potsdam
† 08.12.1942 i Potsdam

0 kommentarer: