16.02.2008

Douai Geschrieben, den 16.2.1915.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

Sidder hær i vort smukke Værelse, ved aaben Vindue, Solen skinner og varmer saa dejlig, og skriver disse Linier, ja det begynder smaat at blive Foraar, og Ler­kerne svinger sig i Vejret, med kvidrende Sang og alt seer saa venligt ud i den straalende Sol. Maatte Jesus vort Livs Sol saaledes opvarme os, og gjøre vort Hjær­te stemt til Lov og Pris, for hans uudsigelige Naade imod os. Kærlig Hilsen din tro Georg.

0 kommentarer: