02.02.2008

Geschrieben den 2 Februar 1915.

Feldpostkarte.
Kære Moder!

I Dag hær fra 3 Linie et Livstejn. Ja Herren har bevaret mig intil i Dag, han er fremdeles min Tilflugt. Ja kære Moder naar vi ikke mødes mere hernede, saa vil vi mødes deroppe hos Herren, ellers gaar det mig rigtig godt. Kærlig Hilsen din Søn Georg.

0 kommentarer: