28.02.2008

Vouziers d. 28.2.15.

Min elskede Mie!

Da jeg i Dag har modtaget 2 Breve fra dig skrevne d. 21. 22. og et Kort fra min lille Carl, saa maa jeg dog straks tage til Blyanten og skrive dig min Hjertelig­ste Tak. Ja du kan tro at jeg skriver flittig i denne Tid, hver Dag nesten 3-4 Kort eller Breve, saa min Fritid er optagen, og saa kan jeg enda nesten ikke følge at besvare alle dem jeg faar. I Dag maa jeg endnu skrive til Emilie havde Brev fra hende og Morgen 1 Marz er det ogsaa hendes Fødselsdag. Nu lige havde vi Besøg af hans Kongelige Højhed Prins Eitel Fredrich, han spurgte os, om det gehalt os hær. Saadant fint Besøg faar du nok ikke derhjemme i Quorp, saa du kan forstaa at jeg er lidt mere, en du, hver Dag at være i Nærheden af en Kongelig Prins, det vil da sige noget, ja du derhjemme i dit lille Quorp du seer jo ingen Ting, undskyld at jeg driller dig lidt, ja vort Bryst kan nok hæve sig, naar vi har en saadan i vor Mitte, som ikke er bleven bag Fronten, da sit Bataillon gik frem, men tappert gik med i Spissen, ikke ens ende Kuglernes piben det havde jeg ikke troet at de var gaa­et med i Kuglerejnen, men det er paalidelig og sandt. Nu er han jo Oberst og fører den I Garde Inf. Brigade I og III G. Regt. Hvor længe vi bliver hær er ubestemt, hær har vi det jo ellers meget godt, i Dag har jeg havdt Besøg af Berg, en troende Kammerat, som jeg kom sammen med i Potsdam han er ved 4 Komp og er fra 0stPreusen, i mit Komp er der ingen Troende, i Formiddag var vi til Kirke, Præsten talte over Evangeliet, om Zakæus og at det galt om at faa et Møde med Jesus. Saa til Slut en kærlige Hilsen fra din Georg.


Fortællingen om Zakæus står i

Prinz Eitel Friedrich von Preußen
2. søn af Kaiser Wilhelm
* 07.07.1883 i Potsdam
† 08.12.1942 i Potsdam

0 kommentarer: