20.02.2008

Geschrieben, den 20. Februar 1915.

Feldpostkarte.
Kære Moder!

I Gaar Aftes bleve vi alarmerede og sidder nu i Toget, jeg ved ikke hvor det gaar hen, dog et ved jeg, at Herren gaar med mig, under hans Vingers Skygge er jeg godt bjerget. Kærlig Hilsen og Guds Fred, din Søn Georg.

0 kommentarer: