19.02.2008

Douai d. 19.2.15.

Min allersødeste Mie!

Hav hjertelig Tak for den gode Pakke som jeg modtog i gaar Aftes, det kogte styk­ke Skinke smager udmerket. Ja du kan tro at en saadan Pakke fra dig, min kære, er mig saare velkommen, og saa ogsaa mange Tak for dit kære Brev som jeg fik i Aften, jeg merker at du ogsaa bliver meget glad, naar du, efter en lille Ventetid, faar et Livstejn fra mig, og kære Mie, jeg skal nok see om jeg kan forbædre mig lidt, og overvinde min Dovnhed, for jeg kan jo forstaa, at du har udstaaet megen Angest for min Skyld, saa godt jeg kan, efter Omstendighederne, skal jeg herefter for­skaane dig for saadanne Dage. Jeg sender dig atter dine breve tilbage, saa har jeg dem ikke at vare paa, da man jo har andet nok at fylde Lommerne med, sente 2 af i Gaar, Brevene som jeg fik i Potsdam sente jeg med Pakken, hjem til Moder. Hvis du har Lyst kan du jo besøge hende, og læse dem igjennem. Det glæder mig at du er ved god Sundhed, og at det begynder at blive bedre med din kære Moder. Hils hende man­ge Gange fra hendes tilkommende Svigersøn, som tænker meget paa hende. Ja Herren vil i sin Naade, bøje vore Hjerter in under hans alvise Raa, og Førelser, at vi maa tage alt af hans haand, som Kjærlighed. Saa slutter jeg med en kærlig Hilsen og Guds Fred, din tro hengivne Ven Georg C. Knudsen.

Hilsen til min kære lille Carl og mange Tak for Kortene. Du vilde vist gjerne være med til, at lege sammen med os, hær i Frankrig, d. 3 abslagen Stafettenlauf o.s.v. du kan tro det er morsomt. Ved Tjenesten har vi en halv Time til Leg, ja det er ogsaa Krig. -

0 kommentarer: