08.04.2017

Rumænien 1. Paaskedag 17.

Min elskede lille Mie!

Jesus lever, Graven brast han stod op med guddoms Vælde. Han lever! det skal væ­re min Paaskehilsen til dig idag min elskede, han lever og i skulde leve, han er opstanden det er stort og dermed er en Ende gort paa al vor Nød og Jammer. Motte denne Paaskehilsen Hilsen "han lever" ret blive levende i vore Hjerter ja han er sandelig opstanden det er intet Bedrag, som Jøderne vilde gjøre det til, men Vir­kelighed. "han lever" for at træde frem for os, med Bønner og Forbønner for Gud, ja han er nu bleven vor Talsmand hos Faderen, hvor herligt, vor store opstandne Frelser vil antage sig vor Sag og føre den herlig ud, antagen, at vi overgiver den fuld i hans Haand. Jeg er jo nu atter her i Rotilest og sidder udenfor mit Kvarter i Foraarssolen og skriver disse Linier da vi dog i Eftermiddag har tjene­stefri, du venter jo vist efter mig i Paasken men du maa vente forgjæves. Ja min kæreste Mie du vil vest komme til at vente lenge efter mig, jeg var i Aftes ovre i Camboirle ved min Komp. feldwebel, han sagte til mig du er dog deroppe fra den dan­ske Grænse, ja vel, men der er dog 50 Km til Grensen fra min Hjemstavn, og du skri­ver ogsaa altid dansk i dine Breve og Kort, ja vel, det bidrager ogsaa til at du ikke kan kjøre paa Orlov, da kommer der lige en Sch Holsteiner mere ind, og du kø­rer heller ikke paa Orlov (han er fra Rensborg Einen). Ja Herr Feldwebel det giver jo nu snart Fred, saa gjøres det jo ikke behov, sagde han, jo hos dig er det jo allerede Fred, (han er nemlig afkomanderet som Saniteter i Badeanstaltet). Grun­den er den, kære Mie, at de har angst for at vi løber over Grensen naar vi rejser paa Orlov. Mig ærgrer han jo slet ikke dermed da jeg altid er lige glad, og om det saa skal være kan Herren jo let mage det saaledes at jeg faar Lov at rejse haaber heller ikke at du er alt for kjed deraf nu har du jo holde ud saa længe saa du er jo vant til at vente, en ringe Trøst tænker du vist hvorledes kan han dog skrive saa hensynsløs, dog jeg har jo skreven før at man bliver hensynsløs i Krigen saa du undskylder vel min ligegladhed? Jeg har det jo nu meget godt meget bedre som ved Bæredyrene, der var for meget Arbeide som jeg ikke er meget for som Soldat. Saa til Slut de sødeste Hilsener fra din egen tro hengivne Georg.

Af en Boket
i min Kasket
et par Fioler.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

Rotilest må være Rotilestii Mari, der ligger tæt ved Campuri (som Georg kalder Camboirle), ca. 20 km. syd for Onesti.

Jesus lever, graven brast er en salme skrevet af Johan Nordahl Brun i 1786.

0 kommentarer: