27.04.2017

Rumænien d. 27.4.17.

Min kære Moder!

Guds Fred til Hilsen. Sidder idag gemytlig ved Skrivebordet i min Understand, paa Bordet en skuk Borddug, over Bordet henger Telefonaperatet saa man har det bekvemt, til højre staar en Kakelovn saa det er gemytlig varmt herinde da det rejner uden­for, jeg er for øjeblikket allene da mine Folk er ude at arbejde, saa der er god Ro. 6 Mand hører der til en Karter nu da vi har os nedgravet har vi det helt godt der kan gaa Dage og Uger her inden vi giver et Skud af, da det er meget rolig her. Vi har ogsaa forlevet en haar Vinter her baade hvad Slag og Kulde angaar, for at ligge i Telte paa Is og Sne kun med et par Grangrene under sig, og bygge Grave i Is og Sne er ingen Spas, det fordrer sunde Naturer, og at klatre i Bjergene og der enda at storme, som man, før man har prøvet det, vilde holde for umuligt, var hel­ler ingen Spas det forder al Energi og Kraf og saa ovenikjøbet en tom Mave, da faar man at se hvor Mennesket er sejgt. Nu er det, Gud være lovet bedre siden Fe­bruar ligger vi fast her og der har ingen synderlige Kampe været, og nu er Foraa­ret der med Sol og Varme, vi har her fuld Græs og grønne Træer, Kukmanden har raabt sit kjenter kukuk til os i de siste 14 Dage og Nattergalen synger henrivende jeg havde ønsket dig, at du kunde gaa en Tour med mig ned til Camborile, det er en Pragttour storslaaet er Guds frie Natur her i Bjergene nu da alt staar i sit før­ste friske Grøndt. En Høj er for mig den smukesde der kan man overse hele Dalen og i Baggrunden de høje Bjerge som vi har kæmpet os igjennem, om du havde været rask tror jeg dog neppe, at du havde vovet dig med paa Touren da det sommetider gaar temmelig stejl ned og man let kommer til at glide denne Vinter har jeg gordt mangt en Slædetour paa den, med Lederbesatte Bagende, det gjør mig at ondt at dit Ben slet ikke vil blive bedre, om Gud vil, haaber jeg at det nu til Sommeren giver sig. Tak for dit kære Brev jeg ser at du tager det som Naade fra Herren, saa er Modgangen ogsaa lettest at bære, som du ser har jeg det godt, blot ikke Pakkepost i de siste 14 Dage. Saa en kærlig Hilsen og Gud anbefalet

Din tro søn Georg.

Bladene faar jeg ogsaa de bringer jo mangen en Nyhed.

Med Orloven gaar det nok i Vasken.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: