22.04.2017

Rumænien d. 22.4.17.

Kære elskede Mie!

April den gjør hvad den vil, siger et gammelt Ordsprog det kan man sige idag, Bøgeskoven er ellers klædt i Grøndt men idag har den til afveksling klædt sig i Vidt, grønne Blade med Sne paa det passer ikke sammen de smaa Fugles Sang er forstummet kun af og til giver de, som Nødraab fra sig, lige sidder en Buchfink for Vinduet og klager sig jammerligt, du stakkels lille Fugl du fryser ogsaa idag men vent kun lidt saa skinner Solen atter og du kan da varme dig lige som jeg her­inde ved Kaminilden, og saa vil du atter synge mig dine glade Melodier. Ja min elskede Mie jeg tænker ogsaa ofte paa dig naar jeg hører Fuglene synge, naar maa jeg atter høre din kære Stemme og din glade Sang, naar, maa jeg faa lov til at ta­ge Fuglen indtil mig og beskjerme og frede om den? du sider saa ene og forladt deroppe i naardens Kulde lige som den lille Fugl derude for mit Vindue og længes efter dit eget Hjems Varme og Fred. Hensunken i disse Tanker stiger der et leng­selens Suk op til vor felles Gud, o du store almægtige Fader gjør snart en Ende paa al den Nød og Jammer. Efter hvad vi hører og erfarer lader det jo til at den længe ventede Fred snart staar for Døren. Kejseren skriver jo ogsaa til sit Folk: "gjor eder beredt til at modtage eders Krigere som snart vil vende tilbage til eder. Fredsforhandlingerne med Rusland er jo sterkt i gang haabentlig kommer det til at klappe denne gang. Krigslaanet er jo ogsaa falden storartet ud, saa vore Fjender er rystet.

Min hjerteligste Tak for Tobakken jeg har den allerede røgen, den var udmerket, jeg tror jeg har glemt at takke for den? i disse Dage er Smalhans Køkkenmester da Pakkerne udebliver, der er os sagt, at vi ikke skal lade os noget sende hjemme fra, det er jo vist ogsaa bleven bekjendtgort hos eder? jeg kan ikke godt komme ud med det vi faar her, det er jo alt godt men for lidt. Et stykke Brød er mig ogsaa kær­kommen, det gjør ikke om det er tørt det skal nok glide ned. Ellers er jeg sund og rask og haaber det samme om dig, din Fødselsdag maa du jo endnu fejre uden mig, om Gud vil haaber vi at fejre den sammen neste Aar. Saa slutter jeg i haab om et ikke alt for længe, glædelig Gjensyn mange Hilsener og Kys Din egen tro Georg.Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: