10.04.2017

Rumænien d. 10.4.17.

Kære elskede Moder!

Herren er sandelig opstanden lad det være min Paaskehilsen til dig kære Moder. Han lever vor korsfæstede Frelser, Jesus lever, Graven brast han stod op med guddoms­vælde, har opstod for at vi kunde leve med ham i Herlighed, Døden havde ikke Magt over ham, den holdt ham kun bunden en kort Tid saaledes har ved hans Blod Døden heller ingen Magt over os, vi dør kun for evigt at leve, saafremt vi har tilejnet hans Forsonings-Verk og faaet tvettet vore Kjortler vide i hans Blod. Ja kære Mo­der hvilken herlig Stilling har han tilvejebragt for os, ved sin Død og Opstandel­se, den benaadede Synders Stilling til Gud, formedelst Blodet er fuld af Livets Livsaligheder. "Død hvor er din Brod, Helvede hvor er din Sejer" Gud være Tak som giver os Sejer formedelst Jesum Christum, den Naade er ret bleven stor for mig i denne Paaske, og jeg har sporet sødmen af, at have, og leve i Syndernes Forladelse, det bringer Fred, Liv og Salighed.

Jeg har fejret Paasken hernede i Rotileski, men vi har rigtignok havdt Tjeneste hver Dag undtagen 1 Paaskedageftermiddag, da havde vi fri. Vi er nu ferdige med vort Kursus og gaar i Eftermiddag i Stilling, Jeg er glad ved at jeg er kommen bort fra Bæredyrene og hertil, da jeg har det meget bedre her, der havde jeg fuld op at bestille hele Dagen her behøver jeg ikke at røre en Finger. Forplejningen er nogen­lunde blot at vi nu atter kun faar 1 Brød hver 2 Dage, 3 P i en lang Tid har vi faaet 4 P og det kunde neppe slaa til, derfor var det mig kært om du kunde sende mig lit Brød, det gjør ikke noget om det er tørt, det skal nok skride vi kan jo slet ikke kjøbe noget jeg har nesten 90 M i Lommen og 30 M har jeg sendt Marie. Middagen er jo for det meste tynd, Ærter Bønner Graupen Gris, Ris, Nudeln, tørret Gemyse (Hvidkaal, Ror og Gulerødder) til Brødet, Smør, Leverpølse Blodpølse, Fet, Ost, Marmelade, blot det var tilstrekkelig, saa levede vi jo bedre som i derhjemme, thi det kan i nok ikke alt have? Tak for dit kære Brev, det gjør mig ont at du maa lide i Benet Herren giver at det atter maa gaa over, med min Orlov bliver det

nok ikke til noget, da Feldwebelen siger at den er sperret til S. H. Saa en kærlig Hilsen i Haab om at Krigen snart har en Ende, saa vi atter maa ses i Hjemmet.

Din egen Georg.Død, hvor er din brod er et citat fra

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

Rotileski må være Rotilestii Mari, der ligger tæt ved Campuri, ca. 20 km. syd for Onesti.

0 kommentarer: