24.04.2017

Rumænien d. 24.4.17.

Min elskede lille Mie!

Idag paa din Fødselsdag et par Ord. Du er atter bleven skuffet i Haabet om at jeg kom og fejre Fødselsdag sammen med dig, dog jeg haaber at du ikke har taget dig det for nær? eller har du fældet et par Krokodilletaarer? det var anderlides da vi siste Aar kunde sidde i hinandens Arm jeg tror det var den siste Dag af min Orlov, ikke? Jeg fejrer idag din Fødselsdag med at blive luset, igaareftermiddag gik vi herned til Camborile idag bliver vi Lusene kvit og Morgen gaar vi atter i Stillin­gen, vi 6 Mand fra vort Komp gaar saa sansynligves, hver Aften ned i Byen for saa om Morgenen at tage Bretter med op og arbejde i Stillingen, det er jo lidt langt at løbe dog jeg har jo ikke noget at bære paa, 2½ Timer op og 2 Timer ned og 6 Ti­mers Arbejde, saa er Dagen optaget, ikke? Hernede i Dalen er der ingen Sne falden og oppe laa der 15 cm højd Sne, det er herlig her i Bjergene i Løvspringstiden, igaar da vi gik ned motte vi blive staaende paa en Høj for at beundre den smukke Udsigt og man kunde ikke see sig mæt dog et Skaar var der i Skjønheden at man op­pe paa de høje Bjergkamme kunne skimte Sneen indimellem Træerne. Idag skinner Solen atter, der er nu nesten fuld Græs hernede, saa de stakkels Heste nu atter kan faa Livet fuld de meste er ogsaa helt afmagrede, hos eder er der vel ikke tale om Græs og grønne Træer endnu efter den lange haarde Vinter? Jeg har her et helt godt Quar­ter og vil nu til at kaage min Middagsmad Klipfisk og Haferflocken dertil kaager jeg Spinat af Brændenælder som smager storartet. Du under dig vist derover min kæ­re lille Pige men naar jeg atter kommer Hjem vil jeg nok overgive Køkkenet og Kaa­gekunsten i dine Hænder maaske kan jeg give dig et godt Raa sommetider tror du ik­ke? Tak for dit siste Brev, som Lengselen talte ud af, dog glæder det mig at du lærer at tage det nogenlunde med Ro som er meget værd, min Paaskehilsen maa jo væ­re bleven forsinket haaber at du nu har faaet et Livstejn fra mig.

Saa slutter jeg med de kærligste Hilsener og Kys Din egen Georg.Lidet kunne Georg vide, at han og Marie på samme dato 3 år senere - på hendes fødselsdag den 24.4.1920 - skulle blive forældre til deres første barn, som også fik navnet Georg Christian Knudsen.

Haferflocken betyder havregryn.

Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: