06.05.2017

Rumænien d. 6.5.17.

Kære Moder!

Min hjærteligste Tak for alle de gode Pakker som jeg nu endelig har faaet alle paa en gang, det var godt at der kom Vask da jeg trængte dertil da min Skjorte nesten var sort. Et par Strømper havde jeg givet en Panjekone at vaske, da hun havde dem ude til tørning var der kommen en Natzis og havde taget det ene par, mer­kelig var det at han havde taget en af hver slags, en lysegraa og en mørkegraa, Konen var meget kjed deraf jeg har nu 4 par. Stegen var meget god. Det er nu det værste for os med Brødet da vi nu kun faar ⅓ Brød om Dagen det er vor lidt ved den tynde Middagsmad, de gjør ogsaa daarlige Erfaringer dermed. Utilfredsheden er meget stor jeg maa ogsaa sige naar jeg ikke har noget hjemme fra kan jeg ofte om Aftenen ikke falde i søvn for hunger. Naar jeg skulde komme paa Orlov, saa tror jeg, at jeg spiser eder ud af Huset. Forleden sagde min Feldwebel at han havde telegraferet til Landraaden angaaende min Orlov, men han havde ikke svaret endnu ellers havde jeg kundet køre nu. Ansøgningen har vel ikke været ved Landraaden? men naar jeg havde et godt Nummer ved ham saa skulde han jo nok svare, jeg har ikke megen Tiltro dertil, Herren kan dog endnu lægge alt tilrette for os ellers maa jeg venter til jeg kommer paa Rad, og det varer vel heller ikke længe nu, jeg har det ellers meget godt og er godt tilfreds med min nye Bestilling, jeg har nu faaet en anden Understand og en anden Kaster som hedder Marie, vi har os nu snart huslig indrettet saa det er gemytlig hos os, nu vil vi til at lave en Terasse u­denfor med Bord og Benke, indhejnet med Birketræsstammer da vi bor paa en stejl Skraaning, hvis jeg kunde faa fat paa en Pfotograf saa vilde jeg sende dig Bille­det. Det gjør mig ondt at du skal lide saa meget i dit ene Ben, det er godt at du kære Moder kan tage det som fra Herren, han gjør dog alle Ting vel, ja alle Ting tjener dem til Gode som elsker Gud, han har sine vise Hensigter dermed og vil fø­re os nermere ind til sig, al revselse medens den er nærværende synes at være til Bedrøvelse, men siden virker den, hos dem, som derved ere øvede retferdigheds sa­lige Frugter. Vi fejrer idag Kronprinsens Fødselsdag saa jeg havde lidt Tid til at skrive, fra min Mie hører jeg jo ogsaa stadig, hun er lidt kjed at jeg ikke kom paa Orlov, jeg har ogsaa skreven til P. Tiedje som sender mig Raps. Sovns Kirke­blad. Jeg er Herren være takket sund og rask og haaber stærkt paa en snarlig Fred. Kærlig Hilsen din tro Søn Georg.


Natzi er en betegnelse for en østrigsk soldat. Se noten 24.7.16.

En Minekaster, eller bare Kaster, som Georg ofte skriver, er, som defineret i Salmonsens Konversationsleksikon fra 1915, Navnet paa Skyts, der udskyder (udkaster) Projektiler med meget store Sprængladninger i høje krumme Baner paa forholdsvis korte Afstande (300-3000 m). Den ringe Skudafstand medfører, at man kun behøver at udsætte Projektilet for en ringe Anstrengelse i Skudøjeblikket, og dette bevirker, at Projektilets Væg kan gøres meget tynd, hvorved der bliver Plads til en i Forhold til Projektilets Vægt meget betydelig, brisant Sprængladning. Herunder ses billeder af en tysk minekaster fra første verdenskrig i hhv. køre- og skydestilling.
Hvor er Georg? Se noten den 6.12.16.

0 kommentarer: