18.02.2009

Eiche d. 18.2.16.

Min sødeste lille Mie!

Herre! du er min Tilflugt paa Ulykkens Dag. Herre opløft dit Ansigts Lys over os jeg vil synge om din Styrke jeg vil synge med Fry om din Miskundhed om Morgenen, thi du var mig en Befestning og en Tilflugt paa Nødens Dag. Jeg sagte i min Tryg­hed: jeg skal ikke rokkes evindelig. Du skjulte dit Ansigt, da blev jeg forfær­det. Til dig Herre vil jeg raabe, og til Herren vil jeg bede ydmygelig, Herre hør og vær mig naadig. Herre vær min Hin Hjælpere. = Jeg har forladt dig et lidet Øjeblik, men jeg vil tage dig til mig med stor Barmhjærtighed. Da jeg lod Vreden bryde frem, skjulte jeg mit Ansigt et Øjeblik for dig, men med evig Miskund­hed har jeg forbarmet mig over dig, siger Herren din Gjenløser - Eders Bedrøvel­se skal vorde til Glæde. = Om Aftenen gjæster os Graad, men om Morgenen Fryde­skrig. Ja min kære elskede Mie, naar vi fordyber os i ovennævnte Ord af Salmisten hvor bringer de os saa ikke en veldig trøst i denne tunge Tid. Naar vi forlader os paa Herren saa vil han heller ikke forlade os, jeg gaar nu snart atter ud i Fel­ten, hvor er det saa ikke godt at vide, at Herren er en Tilflugt paa Ulykkens Dag, og han omgiver mig som en Mur, som en stærk Befestning hvor jeg i alle Til­felder kan føle mig tryg og uden Angest ja ihvordan det gaar, saa er jeg hans E­jendom, tros al Skrøbelighed og Synd, som jeg har faaet Forladelse for i hans Søns Blod. Ja kære Mie, hvor maa man ikke undres over Guds Langmodighed mod os elendige og syndige Menneskebørn, som bedrøver ham saa ofte med vort Liv og Van­del, og dog siger han, jeg har forbarmet mig over dig, jeg har antaget dig som mit Barn, du er min. Igaar Aftes kom der til Parolen, at jeg med flere andre skul­de holde os rede til at blive iklædte, i nermeste Fremtid bliver vi forsat til 6. Komp. Ers. Batt. I.G.R.z.F. - U.Komp. nu har jeg ogsaa været lenge nok ved 3 Komp. Tak for dit kære Brev, det var jo morsom med Panje Ruski, det behøver du ikke at tage dig saa nær, der er heller ingen der giver os Soldater noget andet, naar vi ikke gider ha det vi faar. jeg gad nok være Vagtmand. -- Saa en kærlig Hilsen, og tusind Kys fra din tro hengivne Georg.

Vedlagt: Hermed en lille Afskedssang, som har glædet mig meget tænker ogsaa at den vil glæde dig, min kære Brud. d. 18. Februar, Kriegsjahr 1916. Abschied.


Det lange bibel-afsnit er et citat fra og fra forskellige steder i Davids Salmer.

0 kommentarer: