28.02.2009

Eiche d. 29.2.16.

Min Eneste Ene!

Da jeg i Eftermiddag har havdt opsyn ved Brendehugningen og vi kun har arbeidet fra 2-3 har jeg lidt Tid tilovers for dig. Tak for dit Brev, skreven den 25 altsaa ogsaa 4 Dage undervejs. I Aften tænker jeg atter at høre fra dig, og jeg morer mig allerede i Tankerne over den Glæde du vil lægge for Dagen, over den glade Overras­kelse, jeg sente dig paa Kortet forleden, nu vil vi see om det passer. Jeg sad li­ge og viste ikke hvad jeg skulde skrive, da tager en Kammerat Bladet og siger nu vil jeg diktere for dig! saa begynte han at læse Dagsberetningen og spurgte saa: kan du følge med? ja du kan ellers tro Bladene bliver læst med Interesse i disse Dage, og man kan ikke andet en glæde sig over de gode Fremskrit vore Tropper gjør, paa Vestfronten og jeg beder til Gud, og tror nu at Krigen nermer sig sin Afslut­ning. Nu lige modtog jeg dine 2 Breve skreven paa Søndag, og seer deraf, ganske rigtig, at du glæder dig meget til, at jeg er bleven her endnu denne Gang. Ja min kære Mie du maa have meget at bestille i denne Tid, da Pigen ligger i Sengen, og det gjør mig lidt ondt da du ikke er helt rask, og gjerne havde jeg hjulpet dig lidt hvis jeg havde været hjemme, omendskjønt jeg ikke sværmer meget for Pigear­bejde. Snee har vi kun havdt et tyndt Lag, for Vejerets Skyld bliver vi kun sjel­den inde. Paa Søndag var Joh. og jeg til Møde i G.U. Joh. havde ingen Orlov og gik derfor efter Mødet hjem, jeg gik saa hen at spise Aftensmad og kørte saa med den Elektriske ud til Norvaves til Møde i G.U. der. jeg erfarede Adr. I Potsdam, jeg blev der modtaget med aabne Arme af et par unge Mænd, den ene en Østeriger af Fødsel, og jeg maa sige jeg følte mig straks som hjemme der. Mødet var godt besøgt dog mest Kvinder. Taleren en Berliner Stad-Misionar talte over det betroede Pund, som var mig til stor velsignelse, jeg blev hjærtelig indbudt til neste Søndag Kl 5 til Jugendbund Møde, jeg tog med glæde mod Indbydelsen da jeg følte mig mere vel der som i Potsdam. Til Slut de kærligste Hilsener fra din tro Georg.

I Dag var det min Tour paa Vagt men blev overslaaet.

Lignelsen om de betroede pund Står i

0 kommentarer: