19.02.2009

Eiche d.19.2.16.

Feldpostkarte.
Kære Mie!

I Dag kun et Kort, som jeg tager med til P. da jeg gaar med ned til Garnison­lazarettet for at hente nogle Sager, saa kan du seee om du faar det før som de andre. Morgen kommer jeg ikke paa Vagt, har givet Orlov in til Berlin, tænker saa at besøge Eneman og Kryger som ligger i Charlottenburg og Neukøln. E. som Saaret i et Laz. og K gjør et Kursus med som angaaende Offizier, om jeg faar Tid be­søger jeg ogsaa Jessen's i Baumschulenweg, saa jeg har atter en smuk Søndag for mig, ikke? naar vi bliver iklædte er endnu ikke bestemt. Saa en kærlig Hilsen fra din tro Georg.

0 kommentarer: