27.02.2009

Eiche d. 27.2.16:

Min kære lille Mie!

Søndag Formiddag et par Ord, da jeg dog ikke faar skrevet i Eftermiddag. Tak for dit Brev som jeg modtog i Aftes, det er jo kjedelig med din Pige, saa kommer det jo an paa dig nu moske kan du faa Russerne til at hjælpe ved malkningen eller vil ikke fordi du kaager dem saadan daalig Grød? - jeg maa vel nok drille lidt? du har det vist forvunden nu? med din Sundhed beder jeg dig om, at tage dig i agt, og hvis din Sygdom ikke er helt over, da forskaf dig endelig noget mere Medisin som det er forordnet af Doktoren og tag det ikke ligegyldig med saadan noget, det kan jeg forferdelig ilde lide. Min Hals er atter fuldkommen sund, det var ikke saa slemt, var det bleven værre havde jeg naturlig meldt mig syg til Revirtje­nesten. I Aftes havde jeg ogsaa Kort fra Enemark, han havde jo faaet mit 1 Dag forsildig, nu er han rejst til Slesvig. Og et fra Mathias han kjørte paa Orlov saa han kunde jo nu faa Forlovelsen med, det er nemlig Løtnanten der bliver for­lovet med Slagtermester Toft's Datter fra Aabenraa du har jo vist hørt derom i Ravit. Anne glæder sig vist storartet dertil, lige som du gjør naar jeg kommer. Et Kort fra min Ven Berghaus, et Brev fra min gamle Ven N.C.Nielsen og 2 Breve fra min lille Pige og en Pakke fra Emilie, det var Posten jeg modtog i Gaar, faar du lige saa meget paa 1 Dag? Kammeraterne siger: du kan snart have behov selv at have en Brevbærer. I Gaar Eftermiddag var jeg jo saa nede i Potsdam og kjøbte dig et paar Støvler, om de nu passer dig og om du er tilfreds dermed ved jeg ikke jeg kunde meget godt lide denne Form, nu kan du jo skrive mig hvad du siger derom? vi har nu faaet Middag og jeg maa skynde mig at blive ferdig da Henningsen og jeg gaar til Potsdam for at træffe sammen med Berghaus inden Kl 3, da han da kørte til Ligterfelde. Guds Fred til Hilsen og de Kærligste Hilsener fra din tro hengivne Georg.

0 kommentarer: