21.02.2009

Neues Palais d.21.2.16.

Min elskede lille Mie!

Altsaa i Dag fra Vagtstuen. Min hjærteligsste Tak for dit kære Brev, som jeg mod­tog lige inden vi traate an, og som jeg nu har læst her. Du har jo havdt livlig Underholdning af lille Didde, hvad hun har fortalt dig om vor Samtale ved Kaffe­bordet, kan jeg ikke mindes, men det kan gjerne være mulig. Hils hende fra mig, Onkel Georg a Rave, at hun ogsaa nok maa besøge mig, og holde mig ved Selskab. Havde i Gaar en interesant Søndag i Berlin, reiste først til Charlottenburg, for at besøge Enemark i Res. Laz. Motivhans men erfarede der at han var forsat til Sammelstelle III Orangenstrasse, saa tiplede jeg derhen, men Buroet var lukket og saa gav jeg Haabet op at finde ham i den store Bygning og tænkte saa at træf­fe ham og Kryger i Soldaterhjemmet, saa gik jeg ned til Wilhelms palas, og kørte med Undergrundbanen til Berlin Leibzigerst. Og gik saa med samme Gade fra Potsdammerplatz, som vi gik da i besøgte os, om til K.F.U.M. hvor jeg først gik ind i Forfriskningssalen og bestilte mig Kaffe, i Sideværelset blev jeg opmerksom paa Mathias som stod og betragtede et Billede, men han saa mig i Speilet da jeg kom bagtil, vi drak saa Kaffe sammen, bagefter begav vi os ned i Leseværelset for at studere de danske Blade hvor jeg blandt andet ogsaa læste om den Skade Stormen havde gjordt Natten mellem d. 16-17. Lidt senere kom Wagner, Dus Møller, Nielsen fra Widding, og flere Nordslesvigere. Kl ½7 gik vi op at spise Aftens­mad sammen da vi sad gemytlig ved Bordet kom Andreas Jørgensen og Fatter Carsten­sen ogsaa, saa vi blev et helt Bord fuld, Petersen fra Bedstedt var der ogsaa jeg skulde hilse dig fra ham, han kjente dig godt, han rykker i Dag i Felten, der var ogsaa 2 fra Hoist, den ene havde lært ved Schulz i Hellevadt, til Mødet om Eftermiddagen kom jeg for sent og om Aftenen hegynte det Kl ½9 og Kl 10 skul­de jeg være ude af Berlin, saa det kunde jeg ikke tage del i. Knudsen havde Besøg af sin Kone, du kan da see jeg har oplevet noget min kære. Vær kærlig hilset fra din Georg.

Enemark og Krüger traf jeg ikke.

0 kommentarer: