22.12.2017

Geshcrieben den 22 December 1917.

Feldpostkarte.
Min kære Mie!

For de 4 siste Pakker min hjærteligste Tak med Kød Kartofler Frekadeller og Brød. Jeg har skrevet til Luise Meng. Jeg har ikke faaet Tid at skrive i de siste Dage. Om Gud vil, følger Morgen Brev. Dine Julepakker vil det vel gaa ligeledes som mit Julebref? Jeg har det ellers rigtig godt. Haabentlig har du og Moder havdt en god Jul? jeg skriver dig hvorledes jeg har fejret. Kærlig Hilsen Din egen Georg.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: