14.12.2017

Skrevet d. 14.12.17.

Min kære elskede Hustru!

Vil i Middag paabegynde dette Julebrev, og allerførst hilse dig og min kære gamle Moder med det gamle, dog evig nye, glade Julebudskab. Frygter ikke thi se jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal vederfares alt Folket, Eder er idag en Frelser født som er den Herre Christus i Davits Stad, O.S.v. Jeg glæder mig særlig til denne Julefest, og det er for mig som om Englene allerede svævede i Luften, rede til at bryde ud i jublende Sang. Fred paa Jord! Fryd paa Jord. Det er mig nesten til Mode, som da jeg var lille Dreng, da vi de siste Dage før Jul ikke kunde vente Tiden af men i Spenthed talte hver Dag og Time, indtil det Øjeblik da Julens Gaver blev afslørede. Der blev altid sagt for: "til Jul, da er Luften fuld af Hemmeligheder", og det kan vi vel særlig sige i Aar. Ja det er Hemmeligheder som er af umaadelig stor Betydning, det er nemlig den store Julegave: Freden! som svæver i Luften, og hvor længes vort Hjærte ikke derefter, ja stærkere som de Smaa's, efter deres Julesager.
d. 16.12.17.
Er ikke kommen til at skrive før. Moske naar Brevet dig ikke til Julen engang, dog det er endnu 8 DAge. Jeg takker dig mange Gange for de 3 gode Pakker med Smør Pølse, Frekadeller, og Kartofler. Var det af Lise Meng's? jeg skal nok takke hende derfor, det er nesten for Meget, jeg har altid havdt et godt Nummer hos hende, og naar jeg var dernede ved mine Enge, saa var hun altid saa glad naar jeg kom og holdt en lille Pasiar med hende, og særlig Børnene glædede sig, da Onkel for det meste havde en Groschen med. I den senere Tid har jeg ingen Hunger lidt, da du min elskede lille Kone har sørget meget godt for mig og jeg er dig meget taknemlig derfor. Jeg har det ellers rigtig godt, vi har nu hver Dag Ekserseren og det gaar nesten fredsmesig til, dog det gjør man jo gjerne med, naar Freden er i vente. Hær har der været Vaabenstilstand i 6 Dage haabentlig bringer Morgendagen os ogsaa den glædelige Efterretning fra den russiske Front. I følger jo vist ogsaa spent med? Herren giver, i sin Naade at Blodsudgydesen, maa være endt.

Nu kommer Middagen, Dorgemyse med Gulasch, har nu gjort 3 Pakker istand med 4 Doser, og sender dem af med det Første, ellers faar du mig vel ved Ørene, som Thora har opfordret dig til. Sender dig ogsaa en Del Fotografier her fra Egenen, de smukkeste har jeg sendt P. Nielsen, da han har bedt mig derom engang dog da havde jeg ingen. Jeg har sendt ham dem som Julegave, det var meget smukke Landskaber som han sikkert vil glæde sig til, den kære gamle Mand.

Carl var her igaar han mener at køre paa Orlov i januar eller Februar, dog han var ikke saa synderlig oplagt dertil, da det her hedder, at de bliver holdt tilbage og sendt til Vesten efter Orloven, og det havde han ikke meget i Sinde med, han er jo ved Køkkenet og kan dog spise sig nogenlunde mædt. En Del af de unge Soldater skal have Orlov, men, for ikke mere at komme herned, paa den Maade kan de jo trække en Del bort, ellers er det jo ikke tilladt. Ja du min elskede lille Mie du har i din unge Ægtestand faaet meget at bære paa. Men min kære Moder skriver mig at du gjør det gjerne hun glæder sig meget til dig og det gjør mit Hjærte godt. Jeg ved der behøves stor Taalmodighed og det er min Bøn til Gud at han vil udruste dig med Samme, dog en Byrde har Herren dog i sin Naade befriet dig for nu, du behøver ikke at gaa i Angst om mig da det dødbringende Blyds Gang er standset, og derfor har vi nok Grund til at love og takke derved bliver ogsaa de andre Byrder lettere at bære, ikke sant?
Glade Jul dejlige Jul, Engle daler ned i Skjul, det toner allerede med livlige Strenge i min Sjæl, og det er mit Ønske for eder i kære 2, at denne Julefest maa blive eder til stor Velsignelse. Den yndigste Rose er funden blandt stiveste Torner oprunden, Vor Jesus den dejligste Pode, blandt syndige Mennesker groede.
Til Slut en glædelig Jul fra Eders tro Georg.

Frygter ikke thi se jeg forkynder eder en stor Glæde... er et udsnit af juleevangeliet,

Dorgemyse med Gulasch (Dörrgemüse mit Gullasch) er tørrede grøntsager med gullasch.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: