09.12.2017

Skrevet d. 9.12.17.

Min elskede lille Kone!

Vil i Aften af hele mit Hjærte takke dig for de mange gode Pakker som jeg i de siste Dage har modtaget. 4 fra mit i Oktober, de to over Leibzig, de 2 vare gaaet beskadiget ind og var ompakket i Hamborg. Flæsk, Skinke Pølse Steg, og Brød alt var frisk og godt blot Brødet var mugen, da har jeg faaet dem alle blot dem du har afsendt den 14 tror jeg ikke jeg har modtaget. De godde Kager har smagt mig storartet til min Søndagskaffe. Vaflerne var gode, Kartoflerne vare haardfrosne, jeg tør dem op i kold Vand dem de bliver helt bløde, saa er de vel ikke gode? Du ved ikke min søde lille Kone hvor man er helt anderledes tilmode naar man efter saa længe atter kan spise sig rigtig mæt. Jeg takker min Gud tusinde Gange for det gode Hjem og for den kære unge Hustru han har givet mig.
d. 10.12.17.
I Middagstimen vil jeg skrive ferdig. Nu er Arbeidet ophørt, og der bliver ekserseret hver Dag. Igaar var jeg til Gudstjeneste og Presten mente da han kom, ja Kammerater nu lader det sig smukt leve her? da hørte man bagfra, ja naar vi fik lidt mere Menasch. Det gjorde et dybt Intryk paa mig da vi sang Nu takker alle Gud, det var som sunget ud af mit Hjærte, og særlig, da bagefter vor Bryllupssalme blev sunget. I alle mine Sager til Gud jeg tilflugt tager O.s.v. Da matte jeg tænke paa den Dag da vi blev forenede og samtidig paa den Dag vi saa hjærteligen længes efter, da vi paany atter forenes. Da vil Lovsangens Toner juble ud af vor Sjæl. Vi er nu stærkt spent paa hvad den 17. vil bringe os, Krig eller Vaabenstilstand. Ja kære Mie vi vil bede Herren ymygeligen om det Siste. Havde igaar Brev fra Pastor Bruhn som glædede mig meget. Jeg har det godt og er sund og rask og haaber det samme om dig, det er om Natten koldt her, forleden Nat havde vi 150 Kulde, dog vi har en varm Understand. Saa de kærligste Hilsener og Kys til dig og min kære gamle Moder Din egen Georg.

I alle mine sager er en dansk oversættelse af Paul Flemings salme In allen meinen Taten.

Nu takker alle Gud er en salme af Martin Rinckart som er fordansket mange gange.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: