23.12.2017

Skrevet d. 23.12.17.

Min kære lille Kone!

Idag paa vor Forlovelsesdag tænker jeg med Tak tilbage for 4 Aar siden, da vi om denne Tid, i Middagstimen, sade sammen, og nød den første Middag sammen, jeg husker saa godt, og jeg tror du var i Førstningen lidt generet jeg kan saa tydelig erindre mig Enkelthederne, og jeg har i Formiddag, da jeg var en lille Tour ude efter et Juletræ, tænkt mig Senerne alle igjennem, Og du min elskede Julerose, dvæler sikkert ogsaa idag ved de kære Minder? Jeg kan saa tydelig huske med hvilke øjne Mette Kjeestine mønstrede mig, og jeg var tilfredsstillet af Resultatet, som jeg sluttede mig til, jeg mener ogsaa at hun har fortalt dig det senere? Naar jeg taler Carl idag saa spørger jeg ham, om han husker vort Møde paa Haderslev Gade for 4 Aar siden. Du var meget beskeden ved Guldsmeden, jeg havde Pungen fuld, men fik slet ikke brug deraf, da du holdt tilbage, husker du? Og saa den smukke Køretour til Ravit, og Misforstaaelsen med Køretøjet, dog det passede alligevel godt, da jeg derved fik god tid til at forestille min Julegave for de kære overraskede Callesen's. Det var mig nemlig en stor Fornøjelse. Ankomsten i Hjemmet i Ravit staar mig ogsaa klart for øje tillige den første Aften dersteds, og du min Lille, var lidt bange for mig? Juleaftensdag og Aften vil jeg aldrig kunde glemme da jeg for første Gang motte betræde dit kære Hjem, og jeg merkede at Ordet som stod over Døren i Ærensporten var talt ud af Hjærtet. Du er os velkommen som en Søn læste jeg i Moders øjne og det gorde mig godt. Dog vor gode Tammas mente ikke den var velkommen, derfor listede den om Natten bort i al Hemmelighed, til Peters store Forfærdelse, han havde sikkert ment det meget godt med den. Det var den lykkeligste Juleaften jeg har forlevet i mit Liv. Saa kom Juledagen med Festen i Ravit, vor Familiens Ungdom var forsamlet, da blev der bland Andet ogsaa sunget den Sang, hvori det hedder, det dejligste Syn mine øjne saa er Unge paa Knæ for Gud, og da vi senere om Aftenen bøjede vore Knæ sammen, var det med Tak til Gud at vi ogsaa med hinanden var forenede i Jesu Blod. Og nu, min kære Julerose, er du min Ungdoms Hustru, og jeg haaber til Gud, at han snart atter vil forene os, saa vi med Lov og Tak til Gud kan fortsætte vort Liv med ham. Din egen tro Georg.

Det dejligste Syn mine øjne saa er Unge paa Knæ for Gud - strofen er måske i dag Det skønneste syn på denne jord er unge på knæ for Gud men jeg har ikke fundet frem til, hvilken sang det er. Skriv gerne i en kommentar, hvis du kender den.

Hvor er Georg? I nærheden Soveja i Rumænien, se dog også noten den 6.12.16.

0 kommentarer: