03.08.2018

Den 3. August 1918.

Feldpostkarte.
Min kæreste Mie? Atter idag en lille hilsen, det er Rejnvejer og et farligt Smøre. Kortet er ogsaa mærket deraf, da jeg ikke havde andet at skrive paa saa gaar det ogsaa med i Købet, haaber dog at du endnu kan læse det. Efter hvad jeg ser har i derhjemme ogsaa havde megen Rejn, det er jo godt for Græsmarkerne, og Græsserne, nu ser de vel bedre ud som da jeg var hjemme? fra nu af og til November havde jeg havdt Arbeide nok, med at gjøre Vandgrøfterne ren, men de faar vel vente til jeg kommer. Din egen Georg.

0 kommentarer: