21.08.2018

Skrevet i Skoven ved Ham d. 21.8.18.

Min inderlig elskede Hustru!

Vi vandrer nu atter rundt i Verden og der er tale om at Ruinerne af vor Division bliver opløst, jeg skal jo nok meddele dig det naar det kommer saa vidt. Hans Mejstet har udtalt sin Kejserlige Tak til os, for hvad vi har ydet. Ham er ikke saa slemt berørt af Krigen og Omegnen er meget smuk. Solen brender med sine varme Straaler paa Stubmarkene, dog den lille Skov her med dens tætte Buske, byder god Skygge og er ret egnet til Ro for en afkæmpet Truppe. Forrige Nat marcherede vi hertil fra Marchlapo 20 Klm. jeg sov saa fra om Formiddagen Kl 7-3 og siste Nat fra ½11-9, saa drak jeg Kaffe og lagte mig atter hen og sov saa til Middagsmaden kom (Bryhreis) saa du ser jeg kan nu nok have godt udsovet, her bliver vi et par Dage og bliver saa forladet og kommer hen i Nærheden ved Bernot, er i det i det minste sagt os. Har sendt dig Pakker med Vask, i Underbokserne var en ⅕ Tobak til Peter Heindich kan du forære ham for Tørfstrygningen det er jo vist ikke let og faa fat i ren Tobak. Tak for Pakkerne 30, 31, jeg vidste Tittelen paa Bogen før jeg fik den ud af Pakken, da jeg saa gennem Sprækken, dog det har intereseret mig at læse den igjen ligeledes Almanakken var mig bekjendt, dog det giver Tankerne en anden retning, det bliver saa let ensformig og Sjælen blever sløv og ligegyldig. Notisbogen har jeg ikke modtaget ligeledes ikke det lovede brev om Tyvene fra Quorp, jeg har igaar kjøbt en Notisbog til 2,40 M moske er den bedre som din? Vil du sende mig en Skjorte med det første, Underbokser har jeg endnu, den gamle Skjorte og Underbokserne har jeg byttet om for ny, et et par har jeg faaet af en Saaret jeg har ogsaa faaet 2 par nye Strømper udleveret, saa jeg er godt forsynet. 6 par har jeg, saa du behøver ikke at være kjed af de gamle du gav mig med. Du kan tro vi levede godt ved Tilbagetoget, for da vi satte os fast var det lige i Nærheden af et Proviantamt, hvor der var alle gode varer i Hülle und Fülle, det var vor Lykke da vi i 4 DAge ikke saa vort Køkken. I dit siste Brev ser jeg at du har ikke læst meget i Avisen ellers havde du vist ytret din Bekymring for mig, dog det kommer jo vist nu da du i saa længe intet hører for mig. Ja min kære Mie vi har meget at takke for, at jeg kan sidde her sund og rask udskadt af Fjendens Haand og skrive til dig min Elskede. Thi det jeg har oplevet kan jeg neppe skildre dig med Ord, men jeg ser tydelig nu bagefter Herrens bevarende Haand som har været over mig, de fleste af mine Sager er gjennemhullede af Kugler, sist fandt jeg endnu en stikkende fast i Sømmen af min Mantel, som jeg ved Lejlighed sender dig. Skaftet af mit Gevær blev ogsaa splintret af en Granatsplint, en Fuldtræffer i Graven, 4 af min Gruppe saaret 1 Død jeg nøjedes med en Bule paa Baghovedet af en Sten, alt Herrens Naade. Tak ham med mig, min Elskede. Fjendens Magt er atter brudt og vi sidder fast i vore Stillinger en Besejring af den tyske Armee er der ingen Tale om, det lille STykke de har taget er jo kun en Brøkdel, i Øjeblikket var det uundgaaelig overfor den store Overmagt.
Saa hilses og kysses du paa det hjærteligste af Din egen Georg.

De røde Æbler er tidlige dog vist ikke egnede til at sende mig, spis dem selv, de smager godt dog spis ikke udelukkende Grød, det lover du mig? Det glæder mig at Peter ogsaa er bleven forfremmet til Untffz. hvad kan vi ikke alt blive i Krigen det havde jeg ikke tænkt.

In Hülle und Vülle kan nærmest oversættes med i store mængder.

0 kommentarer: